INTERREG Deutschland-Nederland: programmagebied INTERREG VI blijft ongewijzigd

INTERREG Deutschland-Nederland: programmagebied INTERREG VI blijft ongewijzigd

In 2022 gaat subsidieperiode VI van het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland van start. Deze week is bekendgemaakt dat het programmagebied in de nieuwe subsidieperiode ten opzichte van subsidieperiode V onveranderd blijft.

Het INTERREG-programma ondersteunt Nederlands-Duitse initiatieven in de grensregio door middel van cofinanciering samen met regionale instanties.

Programmagebied regelmatig aangepast

Gebiedskaart van het subsidieprogramma Interreg VI A, 2022-2027. © Interreg Deutschland-Nederland

Het programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland is in de loop van de 30-jarige geschiedenis van INTERREG regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Hierdoor heeft het zich kunnen ontwikkelen tot een samenhangend gebied waar grenzeloos wordt samengewerkt. De partners van het programma hechten er veel waarde aan dat de bestaande verbindingen, netwerken en connecties ook in INTERREG VI blijven bijdragen aan een actieve economische, sociale en territoriale ontwikkeling van het programmagebied.

Tijdens de voorbereiding van INTERREG VI is er in Brussel over gesproken om de Duitse Kreis Warendorf en de Provincie Flevoland niet meer in het subsidiegebied op te nemen. Dit leidde bij de EUREGIO in Gronau tot veel onbegrip. Het grensoverschrijdend openbaar lichaam heeft zich dan ook tegen deze mogelijke aanpassing uitgesproken. Met succes, zoals directeur-bestuurder Christoph Almering van de EUREGIO duidelijk maakt: “Beide gebieden horen erbij. Het hele Münsterland bijvoorbeeld, waar de Kreis Warendorf deel van uitmaakt, ziet zichzelf als onderdeel van de grensregio. Daarom was het voor ons onbegrijpelijk waarom erover werd nagedacht om deze Kreis uit te sluiten.“ De EUREGIO is daarom ook blij met het besluit van de Europese Commissie om het subsidiegebied onveranderd te laten.

Synergie van stedelijke en landelijke gebieden

Het totale gebied heeft een omvang van 47.380 km2 en strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein langs een grenslengte van ongeveer 460 kilometer. Het programmagebied bestaat uit 51 NUTS-III gebieden, waarvan 21 Nederlandse en 30 Duitse. Het subsidiegebied is centraal gepositioneerd in de delta van enkele grote rivieren, midden in het Noordwest-Europees economisch kerngebied. De stedelijke en landelijke gebieden van beide landen in deze regio zijn in economisch, logistiek en sociaal opzicht nauw met elkaar verweven en zijn een praktijkvoorbeeld van Europese integratie. 

X