Welke betekenis heeft de Duits-Nederlandse grens voor u?

Welke betekenis heeft de Duits-Nederlandse grens voor u?

Grenzen vormen van oudsher een barrière voor wonen, werken en andere activiteiten in het dagelijkse leven. Het Europese samenwerkingsprogramma INTERREG Deutschland-Nederland stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het actuele programma loopt sinds 2014. Om te monitoren in hoeverre de doelstellingen van het programma worden behaald, vindt op dit moment voor de tweede keer een onderzoek plaats. Hiervoor wordt de medewerking gevraagd van mensen die wonen of werken in het programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland.

Het samenwerkingsprogramma wil graag weten welke betekenis de Duits-Nederlandse grens voor organisaties of burgers uit de Nederlands-Duitse grensregio heeft. U kunt als organisatie of als burger deelnemen aan het onderzoek via deze link.

Deelname aan het onderzoek is anoniem en duurt ca. 5-10 minuten. Deelname is mogelijk t/m 3 mei 2018.

Het INTERREG-programma voert deze meting in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen uit.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X