Interreg Europe Project ‘BRESE’ ondersteunt sociale ondernemingen in Euregio Rijn-Waal en andere Europese regio’s

Interreg Europe Project ‘BRESE’ ondersteunt sociale ondernemingen in Euregio Rijn-Waal en andere Europese regio’s

Op 27 november 2019 vond de officiële kick-off bijeenkomst van het Interreg Europe project ‘BRESE – Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship’ plaats. De Euregio Rijn-Waal is lead partner van het project, dat de barrières voor sociale ondernemers wil verminderen en subsidie-instrumenten wil verbeteren. Daartoe worden bestaande beleidsvoorwaarden en subsidie-instrumenten in vijf verschillende Europese regio’s met elkaar vergeleken en ervaringen en best practices met elkaar uitgewisseld.

Naast de Euregio Rijn-Waal zijn HAMAG-BICRO (Kroatië), het ministerie van Milieubescherming en Regionale Ontwikkeling van de Republiek Letland, de Slowaakse Ontwikkelingsmaatschappij, het Regionaal Ontwikkelingsbureau Rzeszow (Polen) en de Universiteit van Letland partners in het consortium.

Sjaak Kamps, secretaris van de Euregio Rijn-Waal, opende de bijeenkomst. Hij verwelkomde de aanwezige partners en stakeholders uit de Europese partner regio’s en de gasten uit het gebied van de Euregio Rijn-Waal. Ook Sina Hoch, projectcoördinator van het BRESE-project, verwelkomde de aanwezigen en benadrukte de toegevoegde waarde van de samenwerking. “Tot nu toe krijgen sociale ondernemingen helaas nog weinig aandacht in onze grensoverschrijdende samenwerking”, aldus Hoch. “Het BRESE-project biedt ons de unieke kans om samen te werken met Europese partners en te leren van regio’s waar al initiatieven ter ondersteuning van sociale ondernemingen bestaan.”

Belemmeringen voor sociale ondernemingen verminderen

Sociale ondernemingen combineren ondernemersactiviteiten met het bereiken van positieve sociale of ecologische effecten. Winsten worden geherinvesteerd om deze doelen te bereiken. Ze vertegenwoordigen een nieuw soort ondernemerschap en hebben in het verleden al bewezen dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan inclusieve groei en het aangaan van sociale uitdagingen. Sociale ondernemingen vertegenwoordigen nu al 10 procent van de Europese economie, en één op de vier nieuw opgerichte ondernemingen in de Europese Unie is een sociale onderneming.

Sociale ondernemingen hebben echter vaak te kampen met wettelijke belemmeringen, slechte toegang tot adequate financiering en een gebrek aan bewustzijn van het potentieel van deze ondernemingen. Ze moeten concurreren met traditionele ondernemingen. Er bestaat bovendien geen universele, uniforme definitie van het begrip ‘sociale onderneming’, wat de regulering en financiering ervan in verschillende systemen moeilijk maakt. Het BRESE-project heeft daarom als doel om deze belemmeringen voor sociale ondernemingen te verminderen en het bewustzijn van hun potentieel te vergroten. Bovendien wil het project de bestaande kadervoorwaarden en subsidieprogramma’s voor sociale ondernemingen optimaliseren door de instrumenten van de verschillende Europese grensregio’s met elkaar te vergelijken, en best practices identificeren.

Vijf regionale actieplannen

Aan het einde van het BRESE-project zullen vijf regionale actieplannen worden ontwikkeld met concrete maatregelen en aanbevelingen. Deze zullen in de tweede fase van het project uitgevoerd worden. De resultaten van het project zullen vervolgens op Europees niveau worden verspreid. Hiermee kunnen andere Europese regio’s kennis opdoen over de wijze waarop regionale financieringsinstrumenten beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van sociale ondernemingen.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X