Interreg VI A Deutschland-Nederland officieel van start gegaan

Interreg VI A Deutschland-Nederland officieel van start gegaan

De zesde subsidieperiode van het Europese subsidieprogramma Interreg Deutschland-Nederland is deze week officieel van start gegaan. Op woensdag 20 april werd in Duisburg het nieuwe programma gepresenteerd, waarna het programma tijdens een digitaal kick off-event officieel van start ging. In het kader van Interreg VI A Deutschland-Nederland staat in de programmaperiode 2021-2027  in totaal meer dan 450 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende projecten.

Diverse vertegenwoordigers van de programmapartners waren op 20 april aanwezig om inzicht te geven in de nieuwe subsidieperiode van Interreg VI en informatie te verstrekken over de nieuwe voorwaarden.

Ervaringen met Interreg

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen) opende het evenement. Daarna volgde een podiumgesprek over de ervaringen met Interreg, waaraan Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen en vice-voorzitter van Euregio Rijn-Waal), dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster), Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) en Maarten van Gaans-Gijbels (gedeputeerde Provincie Limburg) deelnamen. Aansluitend was het woord aan de Nedersaksische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit Honé.

Bruls gaf aan dat de afgelopen coronaperiode heeft aangetoond hoe belangrijk, maar ook fragiel grensoverschrijdende samenwerking kan zijn. Bruls: “Verschillende coronaregels bemoeilijkten soms de samenwerking, maar dat weerhield ondernemers en inwoners in onze regio er niet van om daar creatief mee om te gaan en elkaar op te zoeken.” Ook refereerde Bruls aan de GrensInfoPunten, die met Interregmiddelen zijn opgericht: “We zagen tijdens de coronaperiode extra het belang in van de GrensInfoPunten. Zij hebben zich meer dan ooit bewezen. Het aantal aanvragen voor gesprekken bij de GrensInfoPunten is zelden zo hoog geweest.”

Vervagende landgrenzen bieden economische en culturele mogelijkheden 

Daarna werd de nieuwe inhoud van het Interreg VI-programma besproken en konden er vragen worden gesteld. Het belangrijkste doel van het grensoverschrijdende programma is de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het programmagebied en de slechting van grensbarrières. Bruls gaf al aan dat het vervagen van landsgrenzen enorme economische en culturele mogelijkheden biedt. Burgers, organisaties en bedrijven moeten zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van de mogelijkheden die het programmagebied biedt. “Interreg maakt dit alles mogelijk”, aldus Bruls.

Micky Adriaansens (minister van Economische Zaken en Klimaat) sprak het slotwoord van de bijeenkomst. Hierin moedigde zij ondernemers en organisaties aan om over de grens te kijken en met partners in het buurland een Interregproject in te dienen.

Na de kick off-bijeenkomst werd een telefonisch spreekuur aangeboden onder de naam ‘Interreg Helpdesk’. Hier waren vertegenwoordigers van het programma beschikbaar om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Nadere informatie en de bijbehorende documenten zijn te vinden op www.deutschland-nederland.eu.

450 miljoen euro beschikbaar 

In het kader van het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland is meer dan 450 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede bijdragen van de programmapartners en eigen bijdragen van de aanvragers, beschikbaar voor investeringen in het programmagebied. Het programmagebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn aan weerszijden van de grens. De programmapartners zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord. Vanwege corona werd de Interreg-overeenkomst vooraf ondertekend door vertegenwoordigers van de programmapartners.

X