ITEM jaarconferentie: ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking’

ITEM jaarconferentie: ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking’

Op vrijdag 10 november 2017 vindt de jaarlijkse ITEM-conferentie plaats in Düsseldorf. Het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) is het expertisecentrum van de Universiteit Maastricht omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. De ITEM-jaarconferentie zal dit jaar o.a. betrekking hebben op de huidige ontwikkelingen in de Euregio’s, de gevolgen van Brexit voor de grensregio’s en Europees burgerschap.

Na de Franse verkiezingen komen er positieve signalen uit Brussel, over politieke initiatieven die de Europese Unie sterker kunnen maken. Die signalen geven aan dat 2017, ondanks Brexit, misschien toch geen jaar van onophoudelijke politieke onrust wordt, maar een jaar van verdere consolidatie en vooruitgang. Dat zou goed nieuws zijn. Juist voor de grensgebieden, die sterk afhankelijk zijn van open grenzen, een stabiele interne markt en vrij verkeer van EU-ingezetenen.

Een aantal positieve trends op een rijtje:

– De Europese Commissie zal binnenkort een roadmap presenteren om de huidige obstakels voor grensoverschrijdende mobiliteit weg te nemen.
– De Nederlandse regering heeft een actieplan opgesteld om grensoverschrijdende economische activiteiten en de Europese arbeidsmarkt te versterken.
– De Benelux pakt aan grenzen gerelateerde obstakels aan, onder andere op het gebied van de overdraagbaarheid van kwalificaties (in de context van groepen deskundigen).
– De Euregio’s bij de Duits/Nederlandse/Belgische grenzen hebben nieuwe grensoverschrijdende informatiepunten opgericht.
– Arbeidsbureaus hebben enkele interessante nieuwe oplossingen voor grensoverschrijdende arbeid ontdekt.

Dit alles biedt veel interessante aanknopingspunten voor de derde jaarlijkse conferentie van ITEM, die dit jaar wordt gehouden in Düsseldorf. Düsseldorf is een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking: lid van twee Duits-Nederlandse Euregio’s en woonplaats van veel EU-ingezetenen en mensen uit andere delen van de wereld. Düsseldorf is sterk afhankelijk van open grenzen en goede samenwerking met de buren. Dit jaar zal de conferentie gaan over de zeer concrete beleidsvoorstellen van de EU en afzonderlijke lidstaten, de huidige ontwikkelingen in de Euregio’s en de noodzaak van het omzetten van innovatieve benaderingen in stabiele, structurele, grensoverschrijdende instituties.

Graag vóór 24 oktober 2017 aanmelden via deze link. Meer informatie over het programma vindt u hier.

X