Jaarlijks grensoverschrijdend congres Rijnland Instituut succes

Jaarlijks grensoverschrijdend congres Rijnland Instituut succes
Foto: Rijnland Instituut / Tortuga Media.

Aan de Hochschule Osnabrück-Campus Lingen heeft op donderdag 1 november een geslaagd grensoverschrijdend congres van het Rijnland Instituut plaatsgevonden. Ruim 100 experts uit verschillende vakgebieden waren aanwezig. Het thema van het congres was ‘Digitalisering in de gezondheidszorg, productie & techniek en ondernemerschap’.

Experts uit diverse vakgebieden waarin digitalisering een rol speelt, kwamen in Lingen samen voor kennisdeling. Zowel Nederlandse als Duitse experts gaven een presentatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de verschillende vakgebieden. Tijdens workshops was er ruimte voor discussie en vragen rondom deze onderwerpen. De belangrijkste grensoverschrijdende overeenkomsten en verschillen werden daarna plenair gedeeld. Het symposium werd afgesloten met een netwerkborrel.

Het Rijnland Instituut richt zich op samenwerking binnen het onderwijs, het bevorderen van Europese samenwerking en het versterken van de euregionale kenniseconomie. Voor optimale interculturele kennisuitwisseling tussen onderwijs, gemeenten en de politiek vond het jaarlijks terugkerende congres van het Rijnland Instituut dit jaar voor het eerst in Duitsland plaats. Volgend jaar zal het symposium in Groningen plaatsvinden.

Samenwerkingsverband 

Het Rijnland Instituut is een samenwerkingsverband tussen Stenden Hogeschool, Alfa-college, Drenthe College en Hanzehogeschool. Het is een netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het regionale beroepsonderwijs (HBO en MBO) en met partners in de beroepenvelden op het gebied van de Nederlands-Duitse internationalisering

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X