Jongeren aan de slag met digitaliseringsvraagstukken van Euregionale bedrijven

Jongeren aan de slag met digitaliseringsvraagstukken van Euregionale bedrijven
Deelnemers aan het Europees Jeugd Parlement tijdens een eerdere bijeenkomst.

Studio Europa Maastricht en het Europees Jeugd Parlement organiseren op 19 april een online werkplaats over digitale innovatievraagstukken in de Euregio. Centraal staan de digitale uitdagingen van de toekomst: waar krijgen bedrijven mee te maken? Tijdens deze bijeenkomst maken ondernemingen uit de Euregio kennis met 200 Europese jongeren. Deze zullen aan de slag gaan met concrete casussen rondom digitalisering, die de bedrijven kunnen aandragen.

De deelnemers aan het Europees Jeugd Parlement gaan van 15 tot en met 20 april met elkaar in debat over tien maatschappelijke kwesties, zoals digitaal onderwijs, energie-efficiënte technologieën, slimme steden van de toekomst en dataverwerking. De jongeren, allemaal tussen de 18 en 24 jaar oud, verdiepen zich per subthema in de manier waarop Europese afspraken kunnen bijdragen aan een eerlijke, duurzame, innovatieve en ethisch verantwoorde digitale toekomst van Europa.

Tijdens ‘Werkplaats Europa: digitale innovatie in de Euregio’ op 19 april brengen de jongeren hun kennis en bevindingen in de praktijk. Tijdens de interactieve bijeenkomst gaan ze met een frisse blik aan de slag met casussen van bedrijven uit de Euregio. De deelnemers zullen concrete oplossingen aandragen voor problemen waar de ondernemers tegenaan lopen. De resultaten zullen na afloop worden gepresenteerd in een rapport.

Werkplaats Europa begint om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. De voertaal is Engels. Meer informatie over het event is hier te vinden.

Oproep voor bedrijven

Ondernemers die een concrete casus op het gebied van digitalisering willen voorleggen aan de deelnemers, kunnen contact opnemen met programmamaker Annelies van Rijen via annelies.vanrijen@maastrichtuniversity.nl of +31 (0)6 39190856.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X