Jongeren uit Noord-Nederland en Nedersaksen roepen samen op tot actie voor klimaat

Jongeren uit Noord-Nederland en Nedersaksen roepen samen op tot actie voor klimaat

Nederlandse en Duitse jongeren uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en de Duitse deelstaat Nedersaksen maken zich samen sterk voor het klimaat. Deze week boden ze een klimaatmanifest aan de vier Commissarissen van de Koning van de vier noordelijke provincies aan.

De Nederlandse en Duitse jongeren hebben het manifest samen ontwikkeld. Daarnaast hebben ze gezamenlijk bezoeken gebracht aan bedrijven in de vier noordelijke provincies en Nedersaksen. Doel was om te onderzoeken op welke manier deze bedrijven hun werkzaamheden verduurzamen.

De groep jongeren bood het manifest op 3 november 2021 al aan de minister-president van Nedersaksen, Stephan Weil, aan. Nu waren dus de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel aan de beurt.

Meer samenwerking tussen landen

De jongeren zijn van mening dat landen meer met elkaar zouden moeten samenwerken om de klimaatdoelen te kunnen halen. Ze pleiten in het klimaatmanifest voor verschillende zaken. Zo zouden bedrijven die energieneutraal willen worden hierbij financiële steun moeten krijgen. Daarnaast zouden vervuilende bedrijven hun uitstoot niet meer mogen afkopen met bijvoorbeeld CO2-certificaten of het planten van bomen. Bovendien zouden provincies hun hand in eigen boezem moeten steken: de jongeren vinden dat de provincies hun verantwoordelijkheid dienen te nemen en nu moeten handelen. De groep is tevens van mening dat de te nemen maatregelen met behulp van duidelijke regelgeving streng gehandhaafd zouden moeten worden.

De jongeren hebben tot slot de wens geuit om meer bij de oplossing van het klimaatprobleem betrokken te worden. Scholier Damian Wieringa uit Oosterwolde vertelde tegen Omroep Fryslân dat de commissarissen en de deelstaat Nedersaksen hen al hebben uitgenodigd voor een vervolgoverleg.

X