Kabinet faciliteert kosteloze tests voor Nederlandse grensgangers

Kabinet faciliteert kosteloze tests voor Nederlandse grensgangers

Op 6 april jl. bestempelde Duitsland Nederland als ‘hoogincidentiegebied’ – en daardoor dient sindsdien vrijwel iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland wil reizen, een recent negatief testbewijs bij zich te hebben. Voor mensen die regelmatig de grens moeten oversteken, zoals grenswerkers, studenten, scholieren en mantelzorgers, levert dat forse kosten op. Het Nederlandse kabinet gaat daarom nu kosteloze testvoorzieningen creëren voor inwoners van de Nederlandse regio’s die aan Duitsland grenzen.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops op vrijdag 30 april aan de Tweede Kamer.

Testlocaties nog niet bekend; operationeel vanaf 7 mei

Omdat de Duitse testverplichting een belemmering blijft vormen voor de inwoners van de grensstreek, zal het kabinet de komende acht weken een extra, kosteloze testvoorziening creëren in Nederlandse regio’s die grenzen aan Duitsland, aldus Knops. “Deze is uitsluitend bedoeld voor die mensen die wonen in Nederland maar werken of fysiek onderwijs volgen in Duitsland, of de grens passeren vanwege het verlenen van mantelzorg of bezoek aan een arts, die nu in Nederland alleen aangewezen zijn op commerciële teststraten.”

Het kabinet streeft ernaar om de testvoorziening op vrijdag 7 mei operationeel te hebben. Er zullen in totaal 400.000 tests voor deze doelgroepen beschikbaar zijn. Waar de testlocaties precies zullen verrijzen, is nog niet bekend.

Gezien de korte tijdsspanne wordt de opdracht niet openbaar aanbesteed. Het kabinet trekt 12 miljoen euro voor de testvoorziening uit.

Eigen verklaring invullen en bewijs tonen

Het kabinet wil misbruik van de testvoorziening voorkomen. Gebruikers moeten daarom een eigen verklaring invullen en aannemelijk bewijs tonen, zoals een pasje van school, universiteit of werkgever, een werkgeversverklaring of een afspraakbevestiging van de arts. Dit zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

De nieuwe testvoorziening is uitdrukkelijk niet bedoeld voor werknemers die in Duitsland wonen en werknemers die in dienst zijn bij een in Nederland gevestigde werkgever.

X