De universiteiten en hogescholen in de Euregio Rijn-Waal in contact brengen met het bedrijfsleven. Met dit doel ging de uit negen partners bestaande Kennisalliantie Rijn-Waal drie jaar geleden van start. Deze week werden de resultaten gepresenteerd.

Piet Boomsma

Projectleider Piet Boomsma

“Onze belangrijkste doelstelling was om de juiste voorwaarden te scheppen voor het creëren van een duurzame kenniseconomie. Hiervoor hebben we verschillende stappen uitgewerkt, die we een voor een hebben uitgevoerd”, aldus Piet Boomsma, projectleider van de Kennisalliantie Rijn-Waal. Naast de Euregio Rijn-Waal uit de Hochschule Rhein-Waal zijn de Universität Duisburg-Essen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Wageningen, alsmede de Kamer van Koophandel en de Industrie- und Handelskammer uit de regio Niederrhein partners binnen het project.

In eerste instantie werkten de partners als basis een stappenplan uit. Daarnaast hebben ze zich, naast de subsidiëring en ondersteuning van veelbelovende innovaties, vooral bezig gehouden met het creëren van een grensoverschrijdende omgeving, waar innovaties kunnen worden ontwikkeld en waar ondernemers en ondernemende studenten de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

Wetenschappelijke partners in een oogopslag
Een goed voorbeeld van een dergelijke ondersteuning is de Science Compass, een digitaal platform waar men doelgericht contacten uit de wetenschap kan vinden. “Het Science Compass maakt de onderzoeks- en onderwijssector in de Nederlands-Duitse Rijn-Waal transparant”, zegt Dr. Gerhard Heusipp van de Hochschule Rhein Waal. Hij geeft hierbij een voorbeeld: “Als een logistieke ondernemer iets innovatiefs wil ontwikkelen in zijn sector, kan hij in het Science Compass opzoeken welke universiteit, faculteit of studierichting als samenwerkingspartner in aanmerking komt.”

Versterken van de euregionale ondernemersgeest
Een ander product van de Kennisalliantie Rijn-Waal is de zogenaamde ‘Toolbox‘, vertelt Anne-Marie Haanstra van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De Toolbox is een 30 pagina’s tellende gids voor docenten, met tips en tricks over hoe studenten hun ondernemersvaardigheden in de praktijk kunnen inzetten. “Studenten zijn als toekomstige ondernemers een belangrijke doelgroep voor het versterken van de ondernemersgeest in de regio. Samen met de andere partners van de Kennisalliantie hebben we onderzocht hoe ondernemersgedrag gemeten en gestimuleerd kan worden.” De Kennisalliantie heeft in totaal 15 projecten ondersteund, waarvan de producten een grote kans hebben om daadwerkelijk op de markt te worden gebracht.

Investering van 4,5 miljoen euro
In totaal werd de afgelopen drie jaar circa 4,5 miljoen euro in het project geïnvesteerd, waarvan ongeveer de helft door INTERREG werd gefinancierd. Andere subsidiegevers waren de ministeries van Economie in Nederland en Noordrijn-Westfalen en de Provincies Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment is er geen nieuwe subsidie beschikbaar, maar toch krijgt de Kennisalliantie Rijn-Waal een vervolg. “We willen het netwerkkarakter meer centraal stellen, want deze is van het grootste belang. Wellicht krijgen we over een jaar opnieuw subsidiegeld, waarmee we nieuwe projecten kunnen ondersteunen”, aldus Boomsma.

X