Koninklijk paar op bezoek in Bremen

Koninklijk paar op bezoek in Bremen
Het Rathaus in Bremen.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op woensdag 6 maart een werkbezoek aan de Vrije Hanzestad Bremen. Ze worden bij hun bezoek aan de Duitse deelstaat vergezeld door minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Kaag leidt gelijktijdig een economische missie op de terreinen ruimtevaart en windenergie op zee.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. Doel van het bezoek aan Bremen is de kansen voor economische samenwerking, ook in internationaal verband, te vergroten. De terreinen ruimtevaart, windenergie en pool- en marienonderzoek bieden hiertoe goede mogelijkheden. In en rond Bremen zijn veel bedrijven en kennisinstellingen gevestigd met toonaangevende posities in elk van deze sectoren. Voor de Duitse en Nederlandse deelnemers aan de economische missie vindt op dinsdagavond een gezamenlijk handelsdiner plaats, waar minister Kaag een toespraak houdt.

Ruimtevaart 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden woensdagochtend op het vliegveld van Bremen ontvangen door president van de senaat en burgemeester Carsten Sieling en zijn echtgenote Alexia Sieling. Ze brengen vervolgens een bezoek aan Airbus Defence & Space Bremen, waar zij met Duitse en Nederlandse partners spreken over het belang van ruimtevaarttechnologie voor de kenniseconomieën van beide landen. Een van de onderwerpen betreft gezamenlijke satellietdata, die oplossingen helpen vinden voor maatschappelijke grensoverschrijdende uitdagingen als klimaatverandering en luchtkwaliteit. Het Koninklijk Paar bezichtigt de Europese module van het ruimtevaartstation ISS, waar voormalig Duits astronaut Thomas Reiter een uitleg geeft over de werkzaamheden in het station.

Historische banden 

Aansluitend vindt op het Rathaus een gesprek plaats met burgemeester Sieling en zijn echtgenote, gevolgd door een lunch met toespraken van de burgemeester en de Koning. Na de lunch wandelt het Koninklijk Paar over de Marktplatz langs het standbeeld van de Bremer Stadsmuzikanten, de dieren uit het sprookje van de gebroeders Grimm. Op het plein staat ook het standbeeld van ‘Der Roland’, beschermer van de Hanzestad en symbool voor de vrijheid van Bremen. Samen met het vijftiende-eeuwse gotische Rathaus is Der Roland sinds 2004 UNESCO-werelderfgoed. In de Handelskammer bekijken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima daarna een historisch document uit 1705, waarin afspraken zijn vastgelegd met de koopvaardij uit landen en steden die destijds de Nederlandse wateren aandeden. Vanwege de gunstige ligging aan het water is de Hanzestad Bremen van oudsher een belangrijk logistiek handelsknooppunt. De Nederlandse verbondenheid met Bremen gaat al 1200 jaar terug.

Wind op zee 

In de middag verplaatst het gezelschap zich naar Bremerhaven. Het Koninklijk Paar bezoekt als eerste het Fraunhofer Institut fur Windenergiesysteme (IWES) in Bremerhaven, waar ongeveer honderdvijftig Nederlandse en Duitse partners samenkomen op het congres “Market Place: Offshore Wind in the Netherlands and Germany”. Duitse en Nederlandse bedrijven lopen voorop in de ontwikkeling van wind op zee tot een kostenefficiënte technologie ten behoeve van de Europese energietransitie. De Noordzee speelt daarbij een belangrijke rol. IWES is een van de grootste testinstallaties voor rotorbladen (windmolenwieken) ter wereld. Het Koninklijk Paar krijgt uitleg over deze testinstallatie en gaat in gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Pool- en marienonderzoek 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima sluiten hun werkbezoek af in het Alfred Wegener Instituut (AWI). Zij spreken daar met Nederlandse en Duitse pool- en marienonderzoekers van het Nederlands Polair Programma, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het Duitse AWI en het MARUM-instituut. Onderwerp zijn veranderingen in de poolgebieden en de wereldwijde directe of indirecte gevolgen daarvan, zoals veranderingen in biodiversiteit en mogelijke politieke instabiliteit. Aan bod komen onder meer de gevolgen van klimaatverandering op ecosystemen, de effecten van smeltende ijskappen en de aanpak van microplastics en overbevissing. Daarnaast wordt gesproken over de mogelijkheden die de betere toegankelijkheid van het Noordpoolgebied kan bieden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X