Op 31 augustus jl. is Ulrich Francken, plaatsvervangende voorzitter van de Euregio Rijn-Waal en burgemeester van Weeze, onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Francken heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn bijzondere inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking.

Ulrich Francken is sinds 2001 lid van de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal en sinds 2006 tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal. In deze tijd heeft hij zich tot een echte verbinder en bruggenbouwer tussen Nederland en Duitsland ontwikkeld. Hij is een warm pleitbezorger van de samenwerking met zijn Nederlandse buurgemeenten in Noord-Limburg en in het Land van Cuijk. Tevens brengt hij met veel enthousiasme de mogelijkheden en kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt onder de aandacht van zijn collega-bestuurders in de gehele Euregio. Daarmee heeft Francken in deze regio een belangrijke impuls gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking.

Met name zijn oprechte overtuiging dat grensoverschrijdende en Europese samenwerking een essentiële voorwaarde vormen voor de vrede en vrijheid in Europa is kenmerkend. Dat dit ook in Nederland zeer wordt gewaardeerd blijkt ook wel uit het feit dat hij de eerste Marigold-onderscheiding in ontvangst heeft mogen nemen voor zijn inzet voor Duitse deelname aan de herdenkingsactiviteiten.

Ook op sociaal en cultureel gebied zijn er in de laatste jaren tal van uitwisselingsactiviteiten tussen zangkoren, muziekgezelschappen en schoolkinderen georganiseerd omdat Francken graag ook de burgerbevolking in het grensgebied bij elkaar brengt. Hij hecht er grote waarde aan dat met name ook de jeugd op de hoogte is van de gemeenschappelijke geschiedenis die het gebied hier kenmerkt en dat grenzen eigenlijk niet meer zijn dan administratieve lijnen op de landkaart.

Francken heeft de onderscheiding op voordracht van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Gennep en Cuijk ontvangen. Deze vier Nederlandse gemeenten werken samen met Weeze en Goch in het kader van het INTERREG-project Dynamic Borders. Dit project heeft tot doel om de samenwerking op het gebied van werkgelegenheid, agro-food en toerisme tussen de zes gemeenten te stimuleren.

X