Op 8 september 2016 lanceerde de gemeente Enschede de eerste Social Impact Bond (SIB) bij Kreishandwerkerschaft te Rheine, gericht op Enschedese werkzoekenden en Duitse werkgevers. Met deze SIB willen de gemeente Enschede, Start Foundation, ABN AMRO en BOAS Werkt 138 werkzoekenden intensief begeleiden naar beschikbare banen aan de andere kant van de grens. Dit is de eerste grensoverschrijdende SIB ter wereld.

Volop baankansen over de grens

Uit cijfers van het CBS uit mei 2016 blijkt dat Enschede een werkloosheidspercentage kent van 8,5%. In de Duitse regio Noordrijn-Westfalen is sprake van volledige werkgelegenheid: het werkloosheidspercentage is er niet hoger dan 3%. De verwachting is dat het aantal onvervulde vacatures de komende jaren zal stijgen. Grote groepen Duitse medewerkers bereiken op niet al te lange termijn hun pensioenleeftijd. Werklozen uit Enschede lijken de weg naar de Duitse arbeidsmarkt nog moeilijk te vinden. Dit maatschappelijk vraagstuk pakken de gemeente Enschede, Start Foundation, ABN AMRO en BOAS Werkt via een SIB aan. De SIB richt zich op de 7.000 huishoudens in Enschede die momenteel een Wwb-uitkering ontvangen.

Social Impact Bond, een sociale investering

Een SIB is een nieuwe manier van samenwerken tussen overheid, private investeerders en uitvoerder(s) om maatschappelijke projecten aan te pakken. Start Foundation en het ABN AMRO Social Impact Fund leveren de voorfinanciering voor BOAS Werkt: 1,1 miljoen euro. Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, juicht de investering van zijn bank toe: “Na drie gemeentelijke en een landelijke, financieren we nu de eerste grensoverschrijdende Social Impact Bond. We vinden het behalen van maatschappelijk en financieel rendement een hele mooie combinatie, waar we op in zullen blijven zetten.” Sociaal ondernemer BOAS Werkt financiert zelf ook 5% en bestendigt daarmee hun commitment. Met dit geld gaat BOAS Werkt gedurende 2,5 jaar minimaal 138 werkzoekenden uit Enschede naar een baan in Duitsland begeleiden. Als de aanpak succesvol is, zullen de werkzoekenden een vaste baan bij een Duitse werkgever vinden.

De aanpak van BOAS Werkt

Werkzoekenden die deelnemen aan het traject, gaan eerst vier weken in opleiding bij Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf, een Duitse partner van BOAS Werkt, die opleidingen biedt in de bouw, metaalbewerking, loodgieten en lassen. Centraal staan algemene vakkennis, veiligheidstraining, de Duitse taal en cultuur, verschillen tussen Duitse en Nederlandse werkcultuur en een bezoek aan een Duitse werkgever. Dan volgen een praktijkstage en, bij wederzijds goedvinden, een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden bij de Duitse werkgever. Dit alles gebeurt onder begeleiding van BOAS Werkt. Patrick Welman, wethouder Economie en Werk van de gemeente Enschede, is blij met deze nieuwe vorm van grensoverschrijdende samenwerking: “Deze SIB is een slimme manier om dit maatschappelijk vraagstuk aan te pakken, en dat past bij het vooruitstrevende karakter van Enschede. Hiermee willen we onze werkzoekende inwoners optimale baankansen over de grens aanbieden.”

X