Langdurig actief in Duitsland? Richt een GmbH op.

Langdurig actief in Duitsland? Richt een GmbH op.

Je wilt als Nederlandse ondernemer graag de Duitse markt op. Hoe pak je dat nu eigenlijk aan? Op de Duitslanddag, die op 29 september door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met Euler Hermes georganiseerd wordt, komen alle tips en tricks over zakendoen in Duitsland aan bod. Maar hoe zit het eigenlijk met de juridische aspecten als je als Nederlands bedrijf de grens over wilt? AHA24x7.com sprak hierover met jurist Sönke Denker van de Duits-Nederlandse Handelskamer.

Bedrijven die hun activiteiten naar Duitsland willen uitbreiden, doen er verstandig aan om zich ruim van tevoren goed te verdiepen in de do’s en de don’ts van een stap over de grens. Waar liggen de kansen? Hoe richt ik een Duitse GmbH op? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Vaststaat dat op juridisch gebied veel komt kijken bij een zakelijke verhuizing naar het buitenland. Sönke Denker geeft juridisch advies aan Nederlandse bedrijven die zakelijke activiteiten bij onze oosterburen willen ontplooien. Hoe schat hij op dit moment de kansen in voor Nederlandse ondernemers in Duitsland? “Goede kansen voor Nederlandse ondernemers in Duitsland zijn er met name in bepaalde sectoren zoals machinebouw, gezondheid, logistiek en infrastructuur. Maar ook op andere gebieden kunnen een goede voorbereiding en het juiste distributiekanaal ervoor zorgen, dat ondernemen in Duitsland een succes wordt”, aldus Denker. Hij onderstreept dat Duitsland – met meer dan 80 miljoen inwoners – als belangrijkste handelspartner van Nederland een uitstekende afzetmarkt voor gedreven Nederlandse ondernemers is. “Ook vanwege de gelijkenissen in taal en cultuur is de kans dat ondernemen in Duitsland een succes wordt aanzienlijk. Daar komt nog bij: over het algemeen zijn Duitsers heel enthousiast over hun Nederlandse buren en doen graag zaken met hen.”

Sönke Denker
Sönke Denker

Het oprichten van een GmbH

Als ondernemers eenmaal hebben besloten om de stap naar Duitsland te wagen, dient de volgende kwestie zich aan: is het zinvol om een GmbH op te richten en zo ja, hoe gaat dit in zijn werk? Volgens Denker is het raadzaam om een GmbH op te richten als het voornemen bestaat om op langere termijn in Duitsland actief te zijn. “Een GmbH is een volledig zelfstandige entiteit. Zowel de oprichting als de eventuele opheffing kosten tijd en geld, dus een ondernemer moet wel gedegen plannen hebben om voor langere tijd de Duitse markt te betreden”, vertelt Denker. Ook de beperking van de aansprakelijkheid kan doorslaggevend zijn om voor een GmbH te kiezen. “Als wat hogere risico’s bestaan ten aanzien van aansprakelijkheid is het verstandig om voor een GmbH te kiezen. Immers, de aansprakelijkheid van de GmbH is beperkt tot het vermogen van de GmbH en vennoten zijn niet aansprakelijk met hun eigen vermogen”, voegt Denker toe.

GmbH vs B.V.

Maar wat is nu precies het verschil tussen een Duitse GmbH en een Nederlandse B.V.? “De GmbH vereist een startkapitaal van minimaal € 25.000,-, een B.V. kan in principe al met € 1,- worden opgericht”, legt Denker uit. “Een B.V. kan worden bestuurd door een andere rechtspersoon. In Duitsland is dat niet mogelijk. Een GmbH moet altijd worden bestuurd door een natuurlijke persoon. Een ander verschil is het adres. Voor een B.V. is een postbus voldoende; een GmbH moet echter een ‘echt’, fysiek adres hebben. Tevens zijn de statuten van een B.V. doorgaans uitgebreider dan de statuten van een GmbH.”

Handelsagent of handelsvertegenwoordiger in de hand nemen

Voor bedrijven die nog weinig kennis van de Duitse markt hebben en nog geen netwerk in het buurland hebben opgebouwd, kan het handig zijn om een handelsvertegenwoordiger of handelsagent in de hand te nemen. Deze zal voor het bedrijf de markt gaan verkennen om te zien waar de kansen liggen. Een handelsvertegenwoordiger is als werknemer in dienst van het bedrijf zelf en een handelsagent werkt als zelfstandig ondernemer. Welke keuze is volgens Denker de beste? “Het voordeel van een handelsvertegenwoordiger is, dat de werkgever kan bepalen op welke manier de vertegenwoordiger werkt. Nadelig kan zijn dat hij moet reizen, wat hogere kosten met zich brengt. Omdat een handelsagent zelfstandig werkt, is hij niet verplicht orders van de ondernemer te aanvaarden. Voordelig kan zijn dat hij Duitsland, de Duitse taal en de manier van zakendoen in Duitsland beter kent dan een handelsvertegenwoordiger die vanuit Nederland naar Duitsland reist.”

Duits recht

Bij het betreden van de Duitse markt komen ondernemers in aanraking met het Duitse recht, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van Duits personeel, het sluiten van contracten, op het gebied van de boekhouding en op fiscaal vlak. Ook bestaan er aanzienlijke verschillen tussen het zakendoen met andere ondernemingen of met consumenten. Ondanks dat een keuze voor het Nederlandse recht vaak mogelijk is, raadt Denker ondernemers aan zoveel als mogelijk voor het Duitse recht te kiezen. “Het geeft Duitsers een gevoel van vertrouwen als op overeenkomsten Duits recht van toepassing is, of als contracten en algemene voorwaarden in het Duits zijn opgesteld.”

Professioneel advies

Heeft Denker nog tips voor ondernemers die de Duitse markt willen betreden? Hij raadt ondernemers aan om voordat een beslissing omtrent de marktbetreding wordt genomen, zichzelf een paar vragen te stellen. “Is het handig om direct een vestiging op te richten of is een vertegenwoordiger of agent zinvol? Moet de aansprakelijkheid worden beperkt of zijn de risico’s vrij laag zodat een persoonlijke aansprakelijkheid geen probleem is? Zijn de financiële middelen beschikbaar om het eventueel vereiste maatschappelijk kapitaal op te brengen? Wil ik maar tijdelijk in Duitsland actief zijn of voor een lange periode?” Ook is het volgens Denker raadzaam om vooraf over bijkomende en terugkomende kosten na te denken, zoals notariskosten, kosten voor de aanmelding van een onderneming of verzekeringskosten. “Een goede voorbereiding en het vooraf inwinnen van informatie en professioneel advies is heel belangrijk”, aldus Denker.

Op één dag de beste tips voor succes op de Duitse markt krijgen: dat kan op 29 september 2016 op de Duitslanddag. Deze dag wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer in samenwerking met Euler Hermes. Het veelzijdige programma bevat informatie over alle ins en outs van zakendoen in Duitsland en bestaat uit 12 workshops en 15 infosessies. Naast het plenaire programma met inspirerende sprekers bestaat ruime gelegenheid tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen. Meer info’s over het programma en de aanmelding vindt u onder www.duitslanddag.nl.

De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) ondersteunt al meer dan 110 jaar ondernemingen bij activiteiten op de markt in het buurland. Met ruim 1.200 leden vormt de DNHK het grootste Nederlands-Duitse zakennetwerk.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X