Mach-mit-Mobil viert tiende verjaardag

Mach-mit-Mobil viert tiende verjaardag

Al tien jaar gaat de Mach-mit-Mobil met zijn taalassistenten in Nederland op pad om bij middelbare scholieren de belangstelling voor de Duitse taal en cultuur op te wekken en te vergroten. Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan heeft het voertuig recent een stop gemaakt op het Harens Lyceum, een middelbare school in de provincie Groningen. Ook gasten uit Duitsland kwamen de verjaardag van de Mach-mit-Mobil vieren: leerlingen uit de 11e klas (klas 5 in Nederland) van het Duitse Gymnasium Rhauderfehn brachten de dag samen met een klas van het Lyceum door.

De Mach-mit-Mobil is een initiatief van de Actiegroep Duits. Deze Actiegroep is een samenwerkingsverband van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), het Goethe-Institut, de Duitse Ambassade in Den Haag, de Duits-Nederlandse Handelskamer en der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA).

Plezier in taal

Op het Harens Lyceum werden samen spelletjes gespeeld, waarbij de leerlingen ook de taal van het buurland konden oefenen. Daarnaast organiseerden taalassistenten diverse workshops om ideeën met elkaar uit te wisselen en te netwerken.”Dit past bij onze doelstelling om plezier in taal te creëren en om contacten tussen scholen te leggen. Ervoor zorgen dat leerlingen spreken is het belangrijkste aspect van het leren van een taal,” zegt Dorothee Winnen van het Goethe-Institut. ”Uitwisselingen spelen hierbij een belangrijke rol. De leerlingen zien op deze manier dat ze taal ook actief kunnen gebruiken,” zegt Synke Hotje van het DIA.

“Streven dezelfde doelen na”

De Mach-mit-Mobil werd in het afgelopen schooljaar ook gepromoot en gesteund door de Eems Dollard Regio (EDR) en de andere euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens.”Voor ons is een intensieve samenwerking met de Mach-mit-Mobil zeer zinvol, omdat we dezelfde doelen nastreven – en op veel gebieden tevens met een vergelijkbare aanpak”, zegt Lea Timmer, die bij de Eems Dollard Regio (EDR) verantwoordelijk is voor het project ‘Vroege Buurtaal’. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een ‘Coördinatiebureau voor buurtaal’. Het project wordt momenteel ondersteund door de Regio Deal Oost-Groningen. “In het kader van het coördinatiebureau zouden we ook de samenwerking met de Mach-mit-Mobil en vergelijkbare initiatieven kunnen voortzetten en uitbreiden”, aldus Timmer.

X