De Duitse economie verzwakt. Toch kan minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) volgens der Spiegel uitkijken naar hogere belastinginkomsten. De regering gaat voor 2019 uit van een stijging van ongeveer 4 miljard euro ten opzichte van een eerste schatting in het voorjaar.

De belangrijkste reden voor de onverwachte stijging zijn de nog steeds hoge inkomsten uit de inkomstenbelasting en de btw. Dat komt omdat de werkgelegenheid nog steeds toeneemt en de lonen stijgen. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de consumptie en de btw.

Voor 2020 gaat het ministerie van Financiën ervan uit dat de belastinginkomsten een half miljard euro lager zullen uitvallen dan in de lente nog werd voorspeld. In de jaren tot 2023 zullen de inkomsten jaarlijks ca. 1 miljard euro lager zijn dan dit voorjaar beraamd. De basis voor deze schatting is de conjunctuurprognose van de Bondsregering. Hierin wordt uitgegaan van een groei van 0,5 procent dit jaar en 1 procent volgend jaar.

X