Water kent geen grenzen – de klimaatverandering ook niet

Water kent geen grenzen – de klimaatverandering ook niet

Het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer organiseert een Duits-Nederlandse regioconferentie over ‚Klimaatadaptatie: Watervoorziening en -schaarste in het landelijk gebied‘. Het evenement vindt plaats op 27 november 2019 in Bocholt (D).

De zomers van 2018 en 2019 kenmerken zich door recordtemperaturen en aanhoudende droogte met onvoldoende neerslag – zowel in Nederland als Duitsland. De gevolgen zijn onder meer drooggevallen beken, een dalend grondwaterpeil, lagere oogsten en (dreigende) tekorten in de drinkwatervoorziening. Een situatie die zich in de toekomst vaker en sterker zal voordoen als gevolg van klimaatverandering.

Hoe gaan we om met deze veranderingen? Veel autoriteiten en organisaties in onze grensregio hebben hiermee te maken en werken aan oplossingen. Daarbij is er behoefte aan uitwisseling en de gecoördineerde ontwikkeling van actieplannen en strategieën.

Belangrijke vragen bij de ontwikkeling van duurzame strategieën voor de watervoorziening op lange termijn zijn: hoe zien de klimaattrends op lange termijn er uit, vooral voor onze regio? Wat is de juridische basis voor onttrekkingen aan oppervlakte- en grondwater? Hoe ziet een duurzame drinkwatervoorziening eruit? Wat zijn de mogelijke maatregelen – nu en in de toekomst?

Deze onderwerpen staan  op de agenda tijdens een Duits-Nederlandse regioconferentie waaraan  vertegenwoordigers vanuit het waterbeheer, de landbouw, milieubescherming, het natuurbehoud en van drinkwaterleveranciers zullne deelnemen. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar Stéphanie Woldringh, s.woldringh@euregio.eu.

Dit symposium wordt georganiseerd door het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) en is onderdeel van een reeks van Duits-Nederlandse regionale symposia over actuele thema’s in het waterbeheer.

X