Meer Duitse kinderen naar de basisschool

Meer Duitse kinderen naar de basisschool

In 2022 is in Duitsland het hoogste aantal kinderen in 17 jaar met de basisschool begonnen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in schooljaar 2022/2023 namelijk 810.7000 kinderen voor het eerst naar de basisschool gingen. Dat zijn circa 40.000 meer kinderen dan in het vorige schooljaar het geval was; een stijging van 5,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van Destatis, het Duitse bureau voor de statistiek.

De laatste keer dat er in Duitsland meer kinderen dan in schooljaar 2022/2023 voor het eerst naar school gingen, was in het schooljaar 2005/2006. Toen begonnen 822.300 kinderen met de basisschool.

Oorzaken

De sterke stijging van het aantal inschrijvingen voor de basisschool kan worden toegeschreven aan demografische ontwikkelingen: het geboortecijfer is toegenomen, net als de immigratie. Eind 2021 waren er in heel Duitsland ongeveer 2,9 procent meer kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 6 jaar dan een jaar eerder het geval was. Het aantal buitenlandse kinderen in deze leeftijdsgroep lag eind 2021 8,1 procent hoger dan het jaar ervoor, terwijl het aantal kinderen met de Duitse nationaliteit 2,1 procent hoger lag.

‘Einschulung’: belangrijke traditie

In tegenstelling tot in Nederland gaan kinderen in Duitsland pas vanaf hun zesde verjaardag naar school. Deze ‘Einschulung’ wordt traditioneel groots gevierd met familie en vrienden: het kind krijgt bijvoorbeeld een grote ‚Schultüte‘, die gevuld is met allerlei lekkernijen en kleine cadeautjes.

Lees verder bij Tagesschau.

X