Meertalig onderwijs: tips en ervaringen van Nederlandse en Duitse docenten

Meertalig onderwijs: tips en ervaringen van Nederlandse en Duitse docenten
Nederlandse en Duitse docenten luisteren aandachtig tijdens een workshop van het congres ‘Lernen vom Nachbarn/Leren van de buren‘ in Rindern.

Op 23 april 2018 vond in de Wasserburg Rindern, nabij Kleef, voor de zeventiende keer het congres ‘Lernen vom Nachbarn/Leren van de buren‘ plaats. Circa 170 Nederlandse en Duitse docenten waren hier aanwezig om te praten over het Nederlandse en Duitse onderwijssysteem en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het congres vond dit jaar plaats in het kader van het project ‘Nachbarsprache & Buurcultuur’ van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Duisburg-Essen.

Tijdens het congres ‘Lernen vom Nachbarn/Leren van de buren‘ stonden circa 14 presentaties en 7 workshops over onder meer meertaligheid, schoolsystemen, lesmethoden, korte films, stripverhalen en cultuurverschillen op het programma. Het congres werd dit jaar beter bezocht dan ooit met circa 170 deelnemers en circa 30 sprekers en workshopleiders.

Joana Duarte sprak in haar welkomstwoord over het belang van meertalig onderwijs en introduceerde een toepassing voor buurtaalonderwijs (Content and Language Integrated Learning, CLIL). Peter Theunissen van het Liemers College in Zevenaar legde in zijn presentatie de verschillen uit tussen het Nederlandse en Duitse schoolsysteem. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse scholieren betere resultaten behalen op het gebied van vaardigheden, maar dat Duitse scholieren beter scoren op kennis. Ook werden recente ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs besproken, zoals leerpleinen, digitale vaardigheden en agora (leren via een persoonlijke leerroute).

Judith Smits van de Radboud Universiteit Nijmegen vertelde over methoden om leerlingen actiever bij de les te betrekken. Naar Duits voorbeeld heeft een aantal Nederlandse docenten het participatiecijfer ingevoerd, geïnspireerd op de Duitse mündliche Note. In een van de workshops demonstreerde Angelika Lundquist-Mog (docent Duits op de universiteit Tübingen) op interactieve wijze enkele spelmethoden, die docenten in kunnen zetten om culturele verschillen en stereotypen aan de kaak te stellen. Deze spelmethoden zijn ook zeer geschikt voor meertalig onderwijs.

Op de website van Nachbarsprache & Buurcultuur zijn alle presentaties, foto’s en enkele verslagen van aanwezige studenten te vinden. Over twee jaar staat het achttiende congres ‘Lernen vom Nachbarn/Leren van de buren‘ op de planning.

X