Nabijheid van Duitse grens nog steeds van groot belang voor koopstromen in Limburg

Nabijheid van Duitse grens nog steeds van groot belang voor koopstromen in Limburg

De nabijheid van de Duitse en Belgische grens in de provincie Limburg is nog steeds van groot belang voor het koopgedrag van Limburgers, Duitsers en Belgen. Duitsers en Belgen steken nog steeds graag de grens over om te winkelen en recreëren in Limburg, al zijn hun bestedingen ten opzichte van 2009 licht gedaald. Limburgers gaan op hun beurt ook minder aan de andere kant van de grens winkelen. Dat blijkt uit het grensoverschrijdende ‘Koopstromenonderzoek 2019’, dat Provincie Limburg in nauwe samenwerking met diverse partijen liet uitvoeren. Aan het onderzoek deden ruim 30.000 respondenten mee.

Met name voor niet-dagelijkse producten als kleding en elektronica trekt Limburg fors meer koopkracht aan van buiten de provincie dan dat er afvloeit. Dat de Limburgse winkelgebieden populair zijn bij het Duitse publiek, blijkt ook uit het rapportcijfer van de Duitse bezoekers. Waar de Limburgers hun winkelgebieden zelf een 7,8 geven, waarderen de Duitsers deze met bijna 8,2. Dat kan overigens niet geheel op het conto van de detailhandel geschreven worden: ook horeca en leisure spelen hier een belangrijke rol. Het combinatiebezoek tussen horeca en recreatieve aankopen is onder Limburgers al hoog, maar nog hoger voor Duitsers en Belgen. Zij maken er ‘een dagje uit’ van.

Binnen de provincie zijn er enkele locaties die opvallend veel koopkracht uit het buitenland aantrekken: het Designer Outletcenter in Roermond met circa 123 miljoen euro uit het buitenland, het centrum van Venlo met bestedingen van bijna 74 miljoen euro en de Maastrichtse binnenstad met bijna 50 miljoen euro.

In vergelijking met het vorige Koopstromenonderzoek in 2009 zijn de bestedingen uit Duitsland in Limburg echter wel gedaald. Uit een indicatieve vergelijking met het onderzoek uit 2009 blijkt dat in 2019 circa 10 procent minder niet-dagelijkse bestedingen vanuit Duitsland en overig Nederland kwam.

Limburgers besteden minder over de grens

Limburgers winkelen op hun beurt ook minder in het buitenland. Voor de dagelijkse boodschappen is dit naar schatting 10 procent minder, terwijl dit voor niet-dagelijkse boodschappen oploopt tot 40 procent minder. Dit kan mogelijk verklaard worden door de kwaliteitsverbetering van de Limburgse winkelgebieden en het feit dat er meer via het internet gekocht wordt.

Desondanks is de onderlinge koopkrachtontwikkeling tussen Limburg en het buitenland nog steeds substantieel en bovengemiddeld. Limburg weet anno 2019 per saldo fors meer niet-dagelijkse bestedingen (excl. toerisme en online) van buiten de provincie aan te trekken (ruim 1 miljard euro) dan dat er afvloeit (circa 321 miljoen euro). De toevloeiing is hiermee ruim 3 keer zo groot als de afvloeiing. Het Limburgse winkelaanbod functioneert daarmee sterk op bestedingen uit het buitenland

Onderzoek is gedaan vóór coronacrisis

Het veldwerk van dit koopstromenonderzoek is uitgevoerd in de periode voor de coronacrisis en laat dus zien hoe de winkelgebieden zich ontwikkelden tot vlak daarvoor. Hoewel de economische impact in deze fase niet te voorspellen is, wordt verwacht dat deze groot zal zijn.

Lees verder bij Provincie Limburg.

X