Natuur & techniekonderwijs in kastelen in de grensregio

Natuur & techniekonderwijs in kastelen in de grensregio
Schloss Moyland in Bedburg-Hau

De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft in Gronau een nieuw grensoverschrijdend project goedgekeurd. Daardoor vloeit tot medio 2021 rond 650 duizend euro naar onderwijs op het gebied van natuurwetenschap en techniek in de Nederlands-Duitse grensregio. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld.

Onder de naam “MINT LAB in kastelen” hebben de projectpartners uit de provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen de handen ineen geslagen om het tekort aan technische vakkrachten op de regionale arbeidsmarkt terug te dringen.

MINT verbinden met cultureel erfgoed

Door de MINT-vakken (mathematiek, informatica, natuurwetenschap en techniek) te koppelen aan historische locaties in de EUREGIO, wordt een brug geslagen tussen techniek uit het verleden en technische toepassingen van de toekomst. De buitenschoolse leslocaties bestaan uit “fieldlabs” in kastelen, kloosters en monumenten in de grensregio. Door scholieren op een experimentele en toegankelijke wijze kennis te laten maken met de MINT vakken, moet de interesse in een natuurwetenschappelijke of technische studierichting stijgen. In totaal zullen bijna 3000 leerlingen aan het INTERREG-project deelnemen.

Buurtaal vormt de sleutel tot succes

In totaal staan er 144 grensoverschrijdende projectdagen gepland. Scholieren uit Duitsland en Nederland zullen gezamenlijk experimenten uitvoeren en deelnemen aan rondleidingen. Naast technisch vernuft en cultureel besef staat daarmee ook het sociale aspect centraal. Ontbrekende kennis van de buurtaal is vaak een grote barrière voor het vormen van één verzorgingsgebied, in het bijzonder voor grensoverschrijdende beroepsactiviteiten. Door in koppels samen te werken, leren de scholieren elkaar persoonlijk kennen en wordt de buurtaal bevorderd.

X