Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

Nederland en Duitsland gaan samen boren naar een nieuw gasveld in de Noordzee. Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft op 1 juni 2022 vergunningen gegeven voor het Nederlandse deel. Vanaf vrijdag 3 juni liggen deze online, op Schiermonnikoog en op het Duitse Waddeneiland Borkum ter inzage. 

In Duitsland wordt gewerkt aan een versnelde procedure voor de vereiste vergunningen. Een jaar geleden besloot de Duitse deelstaat Nedersaksen geen vergunningen af te geven. Zij maken nu een andere afweging vanwege de oorlog in Oekraïne.

2024 eerste productie

Het productieplatform komt te liggen in de Noordzee, ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Borkum. Om het gas op land te krijgen wordt er een pijpleiding aangelegd. Ook komt er een kabel naar een Duits windpark in de buurt voor de elektriciteitsvoorziening op het platform. Naar verwachting kan eind 2024 het eerste gas worden geproduceerd.

Lager platform

Er is een uitgebreide rapportage gemaakt over onder andere de milieu-effecten. Daaruit blijkt dat aan alle vereiste voorwaarden wordt voldaan. Toch blijven diverse belanghebbenden zorgen houden over de gaswinning, zoals inwoners van Schiermonnikoog en natuurorganisaties. Daarom zijn er verschillende aanpassingen gedaan. Zo is het productieplatform nu een stuk lager, waardoor het minder opvalt vanaf het eiland. Ook wordt het platform verder weg geplaatst van een oesterproject, wordt de boorspoeling niet geloosd en wordt water dat vrijkomt bij de gasproductie met een extra filter gereinigd.

Gaswinning in de Noordzee

Om voldoende gas te hebben om bijvoorbeeld huizen te verwarmen, steunt het kabinet gaswinning in de Noordzee. Dit is in het coalitieakkoord afgesproken. Vóór de zomer stuurt staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Kamer met voorstellen om de gaswinning uit kleine velden in de Noordzee te versnellen.

X