Nederland en Duitsland intensiveren waterstofsamenwerking met Australië

Nederland en Duitsland intensiveren waterstofsamenwerking met Australië
Bedrijvigheid in de Rotterdamse haven.

Nederland en Duitsland werken nauw samen op het gebied van waterstof. Zo startten een Nederlands en een Duits bedrijf onlangs samen een joint venture in waterstofopslag, -transport en -levering en werkt Gasunie aan een waterstofnetwerk in het Duitse deel van de Noordzee. Beide landen trekken ook internationaal gezien gezamenlijk op: ze werken samen aan de versnelde import van waterstof uit Australië via de Rotterdamse haven. Op 13 februari bezocht Bettina Stark-Watzinger, de Duitse minister van Onderzoek en Onderwijs, de Rotterdamse haven en werd de nauwere samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en het Duitse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) beklonken.

Waterstof is voor Nederland en Duitsland een belangrijk onderdeel binnen de energietransitie en noodzakelijk om zo goed als onafhankelijk te worden van Rusland.

Uitwisselen van technologie, kennis en expertise

De overheid, het bedrijfsleven en het Fraunhofer-Institut hebben zich ten doel gesteld om een Australische waterstofhub te helpen ontwikkelen, die via de Rotterdamse haven het Duitse achterland zal bevoorraden. Daarbij zullen zij technologie, kennis en expertise uitwisselen.

Vier terreinen

De Nederlandse en Australische overheid hebben afgesproken op vier terreinen te gaan samenwerken en zullen daarbij ondersteund worden door het Fraunhofer Institut en Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om de volgende vier gebieden:

  • Handelsbeleid voor waterstof, standaarden en certificatie
  • Haveninfrastructuur en de ontwikkeling van toeleveringsketens
  • Innovatieve waterstoftechnologie, waaronder (maar niet beperkt tot) het vervoer per schip
  • Overheidsbeleid voor veiligheid, opleiding, regelgeving en maatschappelijk draagvlak voor waterstof
X