Nederland en Duitsland werken samen in project ‘Trechterbekercultuur’

Nederland en Duitsland werken samen in project ‘Trechterbekercultuur’

Nederland en Duitsland gaan samenwerken op het gebied van archeologische monumentenzorg en cultureel erfgoed. Binnen het project ‘Trechterbekercultuur’ zullen beide landen kennis delen en verspreiden en grensoverschrijdende belemmeringen voor de samenwerking wegnemen.

De Trechterbekercultuur is een prehistorische cultuur die zich tussen 4.000 en 2.700 voor Christus over een groot deel van Europa, van Nederland tot West-Oekraïne, uitstrekte. De cultuur dankt haar naam aan de aardewerken objecten die in deze tijd veelvuldig werden gemaakt en gebruikt: de zogenoemde trechterbekers.

Kennis delen en verspreiden

De samenwerkingspartners binnen het project zijn de provincies Gelderland en Overijssel, Rijksuniversiteit Groningen en het Duitse Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Zij gaan hun kennis over de Trechterbekercultuur met elkaar delen en bouwen aan een database. Hierin worden vindplaatsen en vondsten vastgelegd, die straks niet alleen toegankelijk zullen zijn voor wetenschappers, maar ook voor het publiek. Ook zal een boek worden uitgebracht en zullen een reizende tentoonstelling en een evenement worden opgezet, om zo de Trechterbekercultuur bij een breder publiek bekend te maken.

Het project loopt van oktober 2023 tot oktober 2026 en wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland.

X