Nederlanders en Duitsers slaan handen ineen voor lesmateriaal voor vluchtelingenkinderen

Nederlanders en Duitsers slaan handen ineen voor lesmateriaal voor vluchtelingenkinderen

Net op tijd voor het begin van het nieuwe schooljaar zijn in het kader van het LIMAM-project de eerste kratten met Nederlands en Duits lesmateriaal afgeleverd bij scholen in het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal. Het lesmateriaal wordt gebruikt voor gevluchte kinderen aan Nederlandse en Duitse zijde van de grens. 

Onder leiding van het Kommunale Integrationszentrum Kreis Kleve worden drie Nederlandse scholen, twee Duitse scholen en een kinderdagverblijf voorzien van lesmateriaal dat ook gebruikt kan worden door kinderen die nog niet goed Nederlands of Duits spreken. De boeken, spelletjes en andere leermiddelen zijn afkomstig van de Stichting 1801 jeugd & onderwijsadvies Edutheek in Elst, die de Nederlandse scholen verzorgt, en van de openbare bibliotheek van Emmerich am Rhein, die de Duitse partners belevert. Na enkele weken worden de kratten omgeruild, zodat de leraren steeds over ander materiaal beschikken.

Praktische ondersteuning op korte termijn 

In het kader van het project LILAM (Lerend Integreren met Activerend Materiaal) willen de drie organisaties kinderen met een migratieachtergrond onderwijs met hand en hart aanbieden en de scholen voor de korte termijn praktisch ondersteunen bij de uitdagingen van de huidige vluchtelingenstromen. De individuele aanmoediging en ondersteuning van kinderen met weinig kennis van het Nederlands of het Duits wordt vereenvoudigd als de leerkrachten materiaal ter beschikking hebben dat individueel in de (leer)groep kan worden gebruikt, ongeacht de taal van herkomst en de leeftijd van het kind. Afhankelijk van het leertempo van de kinderen wordt de aangeboden stof langzamer of sneller behandeld. Als er aantrekkelijke en gemakkelijk toegankelijke leerspelletjes/lesmateriaal beschikbaar zijn, worden de kinderen uitgenodigd om de lestijd af en toe individueel in te delen en effectief te gebruiken. Het pedagogische idee ‘help me het zelf te doen’ wordt in het dagelijkse lespraktijk praktisch ondersteund. Bovendien wordt de uitwisseling van ideeën en best practices tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van basisscholen aan beide zijden van de grens op korte en lange termijn gestimuleerd.

People-to-People

Het project LILAM wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Euregio Rijn-Waal in het kader van People-to-People met middelen uit het EU-programma Interreg Deutschland-Nederland.

X