Nederlands-Duits project ‘Vroege Buurtaal!’ presenteert ‘Navigator Vroege Buurtaal!’

Nederlands-Duits project ‘Vroege Buurtaal!’ presenteert ‘Navigator Vroege Buurtaal!’
Eske Kadijk (Eems Dollard Regio), Michiel Malewicz (Eems Dollard Regio), Gerald Sap (burgemeester Bunde), Floor Haanstra (Nuffic), Lea Timmer (Eems Dollard Regio), Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) en Peter Geerdink (Eems Dollard Regio) met de Navigator Vroege Buurtaal!

De informatie- en netwerkbijeenkomst van ‘Vroege Buurtaal!’ – onderdeel van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord – was onlangs het podium voor mensen die interesse hebben in schoolpartnerschappen en de taal van het buurland. Ongeveer dertig deelnemers lieten zich in de Dorfgemeinschaftsanlage in Bunde over Vroege Buurtaal! informeren en wisselden in verschillende tafelgesprekken met elkaar van gedachten over het spreken van de buurtaal. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van de gloednieuwe ‘Navigator Vroege Buurtaal!’.

De avond werd geopend door Burgemeester Gerald Sap van Bunde. Sap, die in de grensstreek opgroeide, heette alle aanwezigen van harte welkom en benadrukte het belang van het kunnen spreken van de buurtaal. Daarna was het woord aan Lea Timmer en Peter Geerdink (Eems Dollard Regio), die samen het projectmanagement van Vroege Buurtaal! vormen. Zij presenteerden met trots de nieuwe ‘Navigator Vroege Buurtaal!’ Deze Navigator is een gids die Nederlandse basisscholen en Duitse Grundschulen hulp biedt bij het opzetten van Nederlands-Duitse schoolpartnerschappen. Daarnaast staan er ook tips in hoe de buurtaal in het lesprogramma van basisscholen opgenomen kan worden.

EDR-kompas

Eske Kadijk (Eems Dollard Regio) informeerde de aanwezigen over de subsidiemogelijkheden van het INTERREG-project Net(z)werk+. Ook presenteerde ze de nieuwe website ‘EDR-kompas‘, waarop basisscholen met elkaar in contact kunnen komen. Het EDR-kompas biedt zo een basis voor gezamenlijke initiatieven, partnerschappen en samenwerkingen.

Tafelgesprekken

De bijeenkomst had naast de presentaties ook een interactief karakter. In drie zogenaamde tafelgesprekken gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over thema’s die van belang zijn voor grensoverschrijdende samenwerking tussen basisscholen. Lea Timmer leidde het gesprek waarin mogelijkheden voor basisscholen werden besproken om mee te doen met Vroege Buurtaal! Peter Geerdink en Esma Mousavi Torshezi (NHL Stenden) gingen met geïnteresseerden in gesprek over de meerwaarde van de buurtaal. Hellmuth van Berlo (Nederlandse Taalunie) lichtte in het derde tafelgesprek toe hoe de Nederlandse Taalunie Duitse basisscholen van dienst kan zijn bij het opzetten van een Nederlands lesprogramma.

Ondersteuning voor basisscholen in de grensregio

Vroege Buurtaal! richt zich op het kennismaken en leren van de Duitse en Nederlandse taal op basisscholen in het grensgebied. Hoe eerder kinderen en jongeren in het grensgebied met de buurtaal in contact komen, des te gemakkelijker is het om de taal goed te kunnen verstaan en spreken. Het project ondersteunt basisscholen in de grensregio met de implementatie van de buurtaal als schoolvak, maar ook met het opzetten van projectdagen, schoolpartnerschappen en uitwisselingsevenementen. Tot nu toe zijn veertien partnerscholen, driehonderd leerlingen en honderd leerkrachten betrokken bij het project. Het vervolg van het project werd onlangs door de adviesraad van Arbeidsmarkt Noord goedgekeurd.

X