Op 12 september jl. hebben de leden van de INTERREG-commissie van de euregio-rijn-maas-noord in hun vierde vergadering van 2018 vijf grensoverschrijdende projecten uit de categorie “People-to-People” goedgekeurd. Vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt in totaal een bedrag van € 103.265 voor deze projecten beschikbaar gesteld in de regio´s Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg. Tot nu toe is in het jaar 2018 voor People-to-People-projecten al meer dan € 350.000 beschikbaar gesteld aan Europese subsidies.

Door de euregionale commissie werd het project „Grenzgeschichten 2“ goedgekeurd, een project van de gemeentes Beesel, Roermond en Brüggen. Doel van het project is de geschiedenis van de grensregio uit de jaren 1944-1945 door grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes te vertellen en door het plaatsen van borden langs de weg over historische gebeurtenissen te informeren.

Ook het project „Herinnering einde WO1“ van de gemeentes Echt-Susteren en Selfkant kreeg toestemming en werd door de commissie positief beoordeeld. In dit project wordt de ontwapening van de Duitse soldaten op hun terugtrekking van de westfront via Nederland in het jaar 1918 herdacht.

Een toezegging kregen ook de vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen DES Swalmen en TURA Brüggen. Deze twee verenigingen gaan bestuurlijk en sportief samenwerken. Naast het gezamenlijke voetballen worden er ook kleine taalcursussen voor de buurtaal verzorgd, een uitwisseling van trainers en scheidsrechters uitgevoerd en verschillende gemeenschappelijke uitstapjes georganiseerd. Ook buiten de voetbalclubs zullen Swalmen en Brüggen dichter bij elkaar groeien.

Tot slot wist ook het project „emoties verbinden“ van het theater in Brüggen en de gemeente Beesel te overtuigen. Jongeren uit beide landen zullen samen scènes uit toneelstukken uit de wereldliteratuur in verschillende workshops leren en tweetalig in twee optredens presenteren. Centraal staat hier de vraag of de emoties ongeacht de taalbarrières grensoverschrijdend hetzelfde zijn.

Een ander project werd in het kader van deze INTERREG-vergadering goedgekeurd, maar zal op een later tijdstip het publiek gepresenteerd worden.

Het INTERREG VA Kaderproject „People-To-People“

Deze projecten maken deel uit van het kaderproject “People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen worden ondersteund. De subsidiemiddelen uit het EFRO gaan direct naar verenigingen, overheden en bedrijven die grensoverschrijdende projecten uitvoeren, waarvan de burgers in het grensgebied profiteren. In totaal staat tot 2020 € 1,8 miljoen uit dit fonds voor de ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking. Dit project wordt ook medegefinancierd door de provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Subsidies kunnen het gehele jaar worden aangevraagd

De Europese subsidiemiddelen voor de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten, die als doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en Midden-Limburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (DE) worden aangevraagd. Hier kunnen alle geïnteresseerden zich laten informeren over de subsidiemogelijkheden.

X