Het Nederlands-Duitse TenneT, het Nederlandse Gasunie en het Duitse Thyssen Gas gaan in het Duitse Diele (Weener), net over de grens bij Bad Nieuweschans, samen een waterstoffabriek bouwen. Het gaat om een zogenaamd power-to-gascomplex, dat een vermogen van 100 megawatt heeft.

Mits alle vergunningen op tijd binnen zijn moet de fabriek in 2022 in bedrijf worden genomen. Het is de bedoeling dat in de fabriek duurzame stroom wordt omgezet in waterstof.

Van stroom via waterstof naar gas

Doel is om ongebruikte stroom, die opgewekt wordt in windmolenparken op zee, via een al bestaand leidingnetwerk naar Diele te transporteren. Zo kan bijvoorbeeld de stroom van het windmolenpark bij het Duitse Waddeneiland Borkum worden omgezet in waterstof, dat weer gebruikt kan worden voor de productie van gas. De partijen investeren in totaal ongeveer honderd miljoen euro in de fabriek.

Diele als ideale locatie

Vanwege de ligging aan de Noordzee kwam het dorpje als locatie het beste uit de bus. “In de keuze voor Diele hebben we studie gedaan naar de energietoekomst. Een van de conclusies was om zo’n waterstoffabriek dicht bij de bron en infrastructuur te bouwen”, aldus Michiel Bal, woordvoerder van Gasunie. “De afstand tussen Diele en de offshore-windparken is relatief klein. Ook ligt er in dat gebied een goed ontwikkelde gas-infrastructuur.” Gemeente Conneforde, in de buurt van het Duitse Oldenburg, viel om deze reden af. Bovendien staat in Diele al een elektriciteitscentrale van TenneT, die verbonden is met het hoogspanningsstation in Meeden.

Lees verder bij het Financieel Dagblad.

X