Nederlandse en Duitse instanties bijeen voor gesprek over gezinsbijslagen

Nederlandse en Duitse instanties bijeen voor gesprek over gezinsbijslagen

Hoeveel kinderbijslag of Kindergeld krijg ik, en uit welk land? Heb ik recht op Elterngeld? Elk gezin met minstens één ouder die de grens overgaat, heeft met deze vragen te maken. Het is echter vaak moeilijk om de weg te vinden in alle regelingen die van toepassing zijn – zelfs als de rechten op gezinsbijslagen al bekend zijn. Op 11 september kwamen vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse instanties bij de EUREGIO in Gronau bij elkaar om van gedachten te wisselen over uitkeringen voor gezinnen van grensarbeiders.

Er waren meerdere redenen om deze bijeenkomst te organiseren. In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse kinderbijslag naar de SVB in Groningen gegaan. Bovendien is er in Duitsland de nieuwe ‘Starke-Familien-Gesetz’, die het recht op Kindergeld hervormt. Belangrijk nieuws was dat de Nederlandse SVB en de Duitse Familienkasse sinds kort elektronisch hun gegevens uitwisselen. Dit werd door de Europese Unie al geëist, maar is in Europa nu voor het eerst in de praktijk gebracht. Dit betekent dat de instellingen aan Duitse en Nederlandse zijde het voortouw nemen bij de uitvoering van de EU-doelstelling. Dat moet in het voordeel van de families met kinderen zijn, aangezien vereenvoudiging en versnelling van de aanvraagprocedures worden verwacht. Vertegenwoordigers van de SVB Groningen en van de Familienkasse Rheinland-Pfalz (Trier) benadrukten de goede samenwerking met collega’s aan de andere kant van de grens bij de uitvoering van deze taak.

Europese regels, zodat grensoverschrijdend werken geen nadeel oplevert

De deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de werkmethoden van hun collega’s aan de andere kant van de grens. Tevens werd inhoudelijk ingegaan op de problematiek waar grensgangers met kinderen mee te maken krijgen, en de bijzondere kenmerken en uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende gezinsbijslagen.

Gezinsbijslagen kunnen een belangrijk deel van het gezinsinkomen uitmaken. De Europese regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend werk geen nadeel oplevert. Grensarbeiders maken echter niet altijd volledig gebruik van de voordelen waar zij recht op hebben. Dat is vaak te wijten aan een gebrek aan kennis over gezinsbijslagen en hoe en waar ze moeten worden aangevraagd.

Situatie is voor iedereen anders

Als een grensarbeider gezinsbijslag wil aanvragen, zijn verschillende individuele aspecten van belang. Zo spelen de leeftijd van de kinderen en de hoogte van het inkomen een belangrijke rol. Maar ook of en waar de partner van de grensarbeider werkt. Om de persoonlijke rechten vast te stellen, is het daarom essentieel om alle gegevens van de individuele grensarbeider vast te leggen. Dit werd vooral geïllustreerd door een lezing over de effecten van de nieuwe Starke-Familien-Gesetz in Duitsland. Door wijzigingen in met name de Kinderzuschlag (een aanvulling op het Duitse Kindergeld) blijkt dat steeds meer grensarbeiders hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie over grensoverschrijdende werkzaamheden is te vinden op de website van de GrensInfoPunten.

Het evenement vond plaats in het kader van het INTERREG V A-project GIP EUREGIO. Het project wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinanciers zijn onder meer de provincies Gelderland en Overijssel, de staatskanselarij van Nedersaksen en het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, alsmede de Kreisen Borken, Emsland, Grafschaft-Bentheim en Steinfurt, de regio’s Twente en Achterhoek, de gemeente Hardenberg en de EUREGIO.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X