Nieuw belastingverdrag met Duitsland op 1 januari 2016 van kracht

Nieuw belastingverdrag met Duitsland op 1 januari 2016 van kracht

Tot twee keer toe is de inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland uitgesteld. Het nieuwe verdrag werd al op 12 april 2012 ondertekend door de Nederlandse en Duitse autoriteiten. De inwerkingtreding was voorzien voor 1 januari 2014. De Duitse politiek had geen enkel probleem met deze datum, maar eind 2013 werd duidelijk dat ‘Den Haag’ deze datum niet zou halen. Als nieuwe streefdatum gold 1 januari 2015. Helaas bleek ook die datum te hoog gegrepen, waardoor opnieuw een jaar uitstel werd aangekondigd.

Op 19 mei jl. is de Eerste Kamer dan eindelijk akkoord gegaan met het nieuwe verdrag. Op 4 juni jl. is het goedkeuringswetsvoorstel bij het nieuwe verdrag in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat het nieuwe verdrag op 1 januari 2016 in werking treedt.

Voor betrokkenen kan het nieuwe verdrag op bepaalde onderdelen aanzienlijke gevolgen hebben. Hun wordt aangeraden tijdig advies in te winnen.

Overigens kent het nieuwe verdrag een overgangsregeling van een jaar. Gedurende het jaar 2016 kunnen belanghebbenden nog een beroep doen op het huidige verdrag, als dat voor hen gunstiger is.

In het belastingverdrag is voor zowel ondernemingen als particulieren geregeld welk land wanneer belasting mag heffen (en aftrekposten moet verlenen) in grensoverschrijdende situaties. Als er niets tussen landen zou zijn geregeld, zou bijvoorbeeld een werknemer bij grensoverschrijdend werken twee keer belasting betalen over zijn loon: in het werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Ook is het denkbaar dat zonder belastingverdrag over een bepaald inkomens- of vermogensbestanddeel in het geheel geen belasting is verschuldigd.

 

Bas Wissing 10

Over de auteur

Bas Wissing (1966) is sinds 1989 in dienst van BDO. Als belastingadviseur (senior manager) is hij werkzaam in de algemene praktijk, met de nadruk op inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Bas adviseert met name bedrijven in het MKB-segment. Ook maakt hij deel uit van de Adviesgroep Nederland-Duitsland, die Nederlandse en Duitse bedrijven begeleidt die zaken (willen) doen in Duitsland of Nederland.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X