Tijdens een bijeenkomst van de GrensInfoPunten onlangs in Eupen werd het nieuwe Cross-Border Portal van het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University gelanceerd.

Het ITEM doet onderzoek naar het euregionale en transnationale functioneren van de samenleving. Dankzij het nieuwe grensoverschrijdende portal kan de samenleving het onderzoek van het ITEM inzien en er gebruik van maken.

Twee functies

Het portal heeft twee functies: enerzijds biedt het een kennisbank voor grensoverschrijdende kwesties, anderzijds is het een databank voor de ITEM-casuïstiek (‘real life cases’). Wanneer inwoners van de grensregio bijvoorbeeld problemen ervaren die de mobiliteit over de grens belemmeren, zoals op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, migratiewetgeving of toegang tot onderwijs, kan het ITEM ingeschakeld worden. Dat geldt ook voor problemen die de grensoverschrijdende samenwerking hinderen. Het ITEM gaat dan vanuit wetenschappelijk oogpunt naar deze problemen kijken. Casussen kunnen ingediend worden via https://itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl/.

Eerdere analyses

In de database zijn ook eerdere analyses van het ITEM op het gebied van diploma-erkenning, pensioenen, sociale zekerheid en belastingen te vinden. De casussen zijn geanonimiseerd.

X