Nieuw Dagelijks Bestuur voor de Euregio Rijn-Waal

Nieuw Dagelijks Bestuur voor de Euregio Rijn-Waal
Staand v.l.n.r.: Voorzitter Hubert Bruls, vicevoorzitter Thomas Ahls en Euregio-secretaris Sjaak Kamps

Tijdens de Euregioraadsvergadering van 24 november in het LVR-Römermuseum in het Duitse Xanten is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls tot nieuwe voorzitter van de Euregio Rijn-Waal verkozen. De heer Thomas Ahls, burgemeester van het Duitse Alpen, is gekozen tot nieuwe vicevoorzitter.

Agnes Schaap, burgemeester van Renkum, René Verhulst, burgemeester van Ede, Peter Hinze, burgemeester van Emmerich,  Sören Link, burgemeester van Duisburg en Dr. Stefan Dietzfelbinger van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) zijn eveneens voor een nieuwe periode van vier jaar in tot leden van het Dagelijks Bestuur benoemd. Nieuw in het Dagelijks Bestuur gekozen is Wim Hillenaar, de burgemeester van het Land van Cuijk. Hiermee is het Dagelijks Bestuur na het afscheid van Karel van Soest, tot eind vorig jaar burgemeester van Boxmeer, weer voltallig.

De Euregio Rijn-Waal is verheugd dat met Hubert Bruls wederom een zeer ervaren en geëngageerde voorvechter van de grensoverschrijdende en Europese samenwerking aan het hoofd van de Euregio staat en is ervan overtuigd, dat het nieuwe Dagelijks Bestuur zich daadkrachtig zal inzetten voor de stimulering van de grensoverschrijdende samenwerking.

Afscheid Euregio-ambassadeurs

Tijdens de vergadering nam de Euregio afscheid van de Euregio-ambassadeurs Erwin Schmitz, Jos Verbeeten en Berrie Schattenberg. Zij hebben de Euregio Rijn-Waal al sinds de start het netwerk in  2010 met veel enthousiasme vertegenwoordigd en ondersteund. Ook werd Euregio-Ambassadeur Manfred Palmen met een minuut stilte herdacht. Hij is op 18 november na een lang ziekbed helaas overleden.

De Euregio-ambassadeurs zetten zich, vrijwillig en onbezoldigd, in voor de Euregio Rijn-Waal. De Euregio-ambassadeurs vertegenwoordigen de Euregio bij bijeenkomsten, nemen afspraken waar en werken actief mee aan Euregio-initiatieven. Zo nemen zij bijvoorbeeld zitting in de jury van de scholenwedstrijd en vervullen een rol bij het opstellen van de Strategische Agenda 2025+ van de Euregio Rijn-Waal. Het netwerk van Euregio-Ambassadeurs bestaat nu uit prof. dr. Paul Sars (Radboud Universiteit), Jan van Zomeren, Regina Schneider, Ulrich Franken en Robert Tonks.

Inhoudelijke thema´s

Ook werd gediscussieerd over de uitvoeringsfase van het Euregionaal Mobiliteitsplan en de stand van zaken met betrekking tot Interreg Deutschland-Nederland. Ulrike Westkamp, burgemeester van Wesel, berichtte over de deelname van Wesel aan netwerk ‘Geef vorm aan Europa in de lokale politiek!’. Dit is een initiatief van de Europese Unie om een Europees netwerk van lokale politici creëren, die in een uniek bondgenootschap tussen lokale en EU-bestuursorganen communiceren over EU-thema’s.

X