Nieuw Euregionaal Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht

Nieuw Euregionaal Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht

Een nieuwe samenwerking in de Nederlands-Duitse grensregio: op 30 november werd het eerste Euregionale Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht. Binnen dit netwerk gaan de Nederlandse instanties Karakter en VIGO-Vincent van Gogh samenwerken met de Duitse LVR-klinieken in Bedburg-Hau, Düsseldorf, Essen en Viersen. Er zullen personeelsuitwisselingen gaan plaatsvinden en kennis en expertise zullen structureel worden uitgewisseld.

De oprichting vond plaats in het Forum van de Euregio Rijn-Waal in Kleve, waar de besturen van Karakter, VIGO-Vincent van Gogh en de Duitse LVR-klinieken een verklaring tot nauwe samenwerking ondertekenden. Ook burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, tevens voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, was hierbij aanwezig.

Kwaliteit verbeteren

De blik over de grens moet nieuwe inzichten en initiatieven opleveren, waardoor de kwaliteit van de jeugdzorg in zowel Nederland als Duitsland verbetert. De uitwisseling van personeel zal vooral plaatsvinden in de vorm van kortdurende stages binnen de Euregio Rijn-Waal.

De afgelopen jaren werd er al vaker samengewerkt door de psychiatrische instellingen aan beide zijden van de grens, bijvoorbeeld op het gebied van schoolverzuim, diagnoseverschillen, dierondersteunende therapie en cultuurverschillen. Nu is deze samenwerking bezegeld met de oprichting van het nieuwe netwerk.

X