Nieuw Interreg VI-programma focust op groener Europa

Nieuw Interreg VI-programma focust op groener Europa

Veel projecten in de Nederlands-Duitse grensregio, groot en klein, ontvangen een financiële bijdrage uit het Europese subsidieprogramma Interreg Deutschland-Nederland. De huidige programmaperiode, Interreg V, loopt binnenkort af. Daarna zal de volgende programmaperiode, Interreg VI, van start gaan. Deze zal tot 2027 duren. De voorbereidingen hiervoor zijn al enige tijd in volle gang en bereiken nu de eindfase. Geïnteresseerden kunnen nu alvast een inkijkje krijgen in de inhoud van het nieuwe programma.

De prioriteiten en doelstellingen in het nieuwe programma zijn geactualiseerd om in te spelen op de huidige behoeften en wensen in de grensregio. Een goed voorbeeld hiervan is de extra aandacht die wordt besteed aan het veranderende milieu en klimaat. Interreg Deutschland-Nederland zal een bijdrage leveren aan de daarmee samenhangende uitdagingen door middel van een speciale prioriteit waarin een groener Europa centraal staat. Ook zal in het nieuwe programma meer nadruk worden gelegd op externe projectcommunicatie. In deze presentatie krijgen geïnteresseerden een eerste inkijk in de inhoud van het nieuwe programma.

De genoemde voorbereidingen en daarmee samenhangende wijzigingen zijn nog niet allemaal afgerond. Het programmadocument voor de nieuwe Interreg VI-financieringsperiode is door alle partners aanvaard en in juli ter goedkeuring bij de Europese Commissie ingediend, die hier binnenkort feedback op zal geven.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X