Nieuw INTERREG-project “Euregionale Highpotentials Crossing Borders” goedgekeurd

Nieuw INTERREG-project “Euregionale Highpotentials Crossing Borders” goedgekeurd

Op 15 september 2016 gaf de stuurgroep van de euregio rijn-maas-noord goedkeuring aan het INTERREG projectplan “Euregionale Highpotentials Crossing Borders”. Na een aanvraagprocedure van ruim twee jaar betekent dit dat Europese en nationale middelen voor de samenwerking tussen Fontys, de Hochschule Niederrhein, de Hochschule Düsseldorf en de Zuyd Hogeschool ter beschikking worden gesteld voor de duur van 44 maanden.

Het grensoverschrijdende Highpotentials-project maakt het voor studenten van de twee deelnemende Nederlandse en twee Duitse hogescholen mogelijk ervaring met de regionale grensoverschrijdende arbeidsmarkt op te doen. Al in hun tweede studiejaar leggen de studenten de eerste contacten met potentiële regionale werkgevers, zodat ze zich na afronding van de studie meer zullen gaan richten op de (eu)regionale arbeidsmarkt. Zowel de studenten als de deelnemende mentoren afkomstig van de regionale bedrijven, ervaren tijdens het project wat het kan betekenen grensoverschrijdend te werken en hebben de mogelijkheid hun professionele netwerk aan de andere kant van de grens uit te breiden.

Grensoverschrijdend alumninetwerk

Fontys Crossing Borders
Studenten van Fontys International Business School aan het werk

Het project is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat de Duits-Nederlandse regio met een 360 graden-perspectief wordt bekeken in plaats van slechts op nationale schaal. Bovendien is het in een steeds sterker verenigd Europa nuttig om naast het Engels nog een andere Europese taal goed te beheersen en vertrouwd te zijn met de cultuur van het buurland. Grensoverschrijdende beroepsmatige netwerken zijn in omgevingen met een zwakkere structuur, zoals het Duits-Nederlandse grensgebied, onontbeerlijk. Dit project draagt bij aan het opbouwen van netwerken en dankzij de looptijd van het project kunnen deze netwerken ook worden versterkt en bestendigd, o.a. door de opbouw en het onderhoud van een grensoverschrijdend alumninetwerk met alle deelnemers uit het project (studenten en mentoren).

Combinatie van theorie en praktijk

Inhoudelijk betekent het concreet dat het project “Euregionale Highpotentials Crossing Borders” zowel onderwijs- en scholingseenheden als ook praktijkgerichte onderzoeksopdrachten voor studenten in samenwerking met regionale bedrijven omvat. Het project richt zich op taal en cultuur, grensoverschrijdende samenwerking, landenvergelijkende elementen, en, meer breder, op Europese integratie. De uitwerking en verdieping van deze thema’s hebben naast het overdragen van kennis ook het doel van bewustwording van de euregionale omgeving. De kern van het project is het mentoringtraject, waarbij studenten gedurende acht maanden aan een mentor van een bedrijf worden gekoppeld.

De Fontys International Business School (FIBS) met het lectoraat International Business & Management in Euregional Perspective (ook Fontys Crossing Borders (FCB) genoemd) vervult de rol van lead partner en is daarmee voor alle project-gerelateerde zaken het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende partners. Het project start op 1 februari 2017.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X