Noaberschap centraal tijdens Nederlands-Duitse poëziewedstrijd

Noaberschap centraal tijdens Nederlands-Duitse poëziewedstrijd
Stadsdichter Dirk Schlüter. (c) Gemeente Enschede

Tijd om in de pen te klimmen: de Enschedese stadsdichter Dick Schlüter en gemeente Enschede organiseren tijdens Die Tolle Woche in oktober gezamenlijk een internationale poëziewedstrijd. Het thema van de wedstrijd: ‘Nabuurschap/Nachbarschaft/Noaberschap’. Tot en met 18 september kunnen inwoners uit het hele Euregio-gebied gedichten inzenden in het Nederlands, Duits of Nedersaksisch/Platt Deutsch. Met de poëziewedstrijd wil de gemeente meer aandacht vragen voor de ‘grenzeloze cultuur’: de streektaal en het noaberschap die ons over grenzen heen met elkaar verbinden.

Noaberschap verbindt

Het thema van de poëziewedstrijd is noaberschap – en dat in de breedste zin van het woord. “Noaberschap is een term die we vaak noemen als we de cultuur in onze regio beschrijven. Noaberschap betekent grof gezegd dat we het belangrijk vinden er hier als buren voor elkaar te zijn”, legt stadsdichter Schlüter uit. “Het is een term die niet alleen past binnen Twente, maar ook als het gaat om de relatie met onze goede buren over de grens. Hoe mooi is het om met deze wedstrijd Nederlandse en Duitse dichters uit de Euregio bij elkaar te brengen en in de pen te klimmen over een thema dat ons verbindt.”

Procedure

Deelnemers mogen in de talen Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch maximaal drie gedichten per taal inzenden. Deze dienen aan verschillende spelregels te voldoen: de maximale lengte van een gedicht is bijvoorbeeld 50 regels en een gedicht mag niet al eerder zijn gepubliceerd. Alle spelregels zijn hier te vinden.

De gedichten kunnen vervolgens worden aangeleverd via r.bogaarts@enschede.nl. Het is tevens mogelijk de gedichten per post aan te leveren. Dat mag via onderstaand adres:
Gemeente Enschede
t.a.v. Cöordinator Duitsland René Bogaarts
Postbus 20
7500 AA Enschede (Niederlande)

Een Nederlands-Duitse jury beoordeelt vervolgens alle gedichten. Voorzitter van de jury is stadsdichter Schlüter.

Op 1 oktober vindt in boekhandel Broekhuis de prijsuitreiking plaats, waar de winnaars bekend zullen worden gemaakt. De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Daarnaast krijgen de prijswinnaars een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro. De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden verzocht om hun gedicht(en) in de in het gedicht gebruikte taal tijdens de prijsuitreiking voor te dragen.

Die Tolle Woche

Enschede organiseert als meest Duitse stad van Nederland ieder jaar Die Tolle Woche. Met het motto ‘Das Schöne passiert wenn man Grenzen passiert’ wil Enschede dé week over en voor grensoverschrijdende samenwerking organiseren: Die Tolle Woche. Er vinden allerlei activiteiten voor inwoners binnen en buiten Enschede plaats. Dit jaar vindt Die Tolle Woche plaats van 1 t/m 9 oktober. Meer informatie over de week en het volledige programma is hier te vinden.

X