Noordrijn-Westfalen in de bres voor grenspendelaars

Noordrijn-Westfalen in de bres voor grenspendelaars

De regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen komt op voor de belangen van grenspendelaars aan de Nederlands-Duitse en Belgisch-Duitse grens. Tijdens de coronapandemie golden er uitzonderingen voor grenspendelaars die vanuit huis werkten: waar thuiswerken normaal gesproken gevolgen zou hebben voor het betalen van hun belastingen en hun sociale zekerheid, was dit nu tijdelijk niet het geval. Wat de belastingen betreft, is de uitzonderingspositie inmiddels verstreken, terwijl de uitzonderingsregel voor de sociale zekerheid alweer twee keer is verlengd. Na een werkbezoek van vertegenwoordigers van de Euregio’s aan Nathanael Liminski, de minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, is er opnieuw beweging in deze kwestie gekomen.

Reden hiervoor is dat de werkcultuur tijdens en door corona is veranderd: werknemers zijn gewend geraakt aan flexibelere werktijden, waarbij vaak ook meer thuis wordt gewerkt. Voor veel grensarbeiders is de nieuwe flexibiliteit echter nog geen realiteit. Wanneer zij meer thuis zouden werken, zou dit nadelige gevolgen kunnen hebben voor hun belasting en sociale zekerheid. Hierdoor is thuiswerken voor hen vaak geen optie.

Politieke inspanningen

De Euregio’s en de GrensInfoPunten zetten zich daarom al geruime tijd in om de aandacht van de nationale en regionale politiek te vestigen op de problemen die grenspendelaars bij thuiswerken ondervinden. Doordat hiervoor besluiten op Europees niveau nodig zijn, is dit een zaak van de lange adem.

Schriftelijk verzoek

De directeur-bestuurder van de EUREGIO in Gronau, Christoph Almering, licht toe: „Wij zijn verheugd over dit positieve signaal uit Düsseldorf: de minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, Nathanael Liminski, en de minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen, Marcus Optendrenk, hebben de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, schriftelijk verzocht om een snelle en uitvoerbare regeling voor de betrokken werknemers, overheden en werkgevers.“ Hij benadrukt dat dit een zeer belangrijke stap is op weg naar een oplossing, zodat het „nieuwe werken“ binnen niet al te lange tijd ook voor grensarbeiders mogelijk wordt.

X