Noordrijn-Westfalen wil samenwerking met Nederland intensiveren

Noordrijn-Westfalen wil samenwerking met Nederland intensiveren

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) wil de samenwerking met Nederland nog verder uitbreiden. Dit blijkt uit het nieuwe regeerakkoord van de CDU en de FDP. Met name op het gebied van transport en logistiek, maar ook op het gebied van energie en veiligheid zou de samenwerking geïntensiveerd moeten worden. Bovendien staat er een ‘Niederlande-Jahr’ op de agenda. De Duits-Nederlandse Handelskamer staat volledig achter deze nieuwe plannen.

In het coalitieverdrag van NRW neemt Nederland een prominente plaats in. “Er is sprake van een gepland Niederlande-Jahr, van een versnelling van de vergunningsprocedures naar Nederlands voorbeeld en van samenwerkingsmogelijkheden op verschillende economische gebieden”, aldus Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer. “Wij zijn zeer verheugd met deze plannen, omdat ze een stap verder gaan als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking.”

Voor NRW is Nederland handelspartner nummer één. NRW op zijn beurt speelt voor de Nederlandse export een leidende rol. De samenwerking op het gebied van transport en logistiek is daarbij uitstekend. “Wij zijn blij dat de nieuwe regering van NRW het grensoverschrijdende spoorverkeer wil uitbreiden en de uitbreiding van de Betuwelijn aan Duitse zijde wil versnellen”. De DNHK spreekt deze wens al langer uit, meest recentelijk in april van dit jaar tijdens een gesprek met de minister-president in spe, Armin Laschet, in Düsseldorf. “Het is een belangrijke maatregelwaardoor de capaciteit van de spoorlijn volledig benut kan worden”, aldus Gülker. Bovendien wil NRW het potentieel van de binnenvaart uitbouwen en versterken. De deelstaat plant, analoog aan de samenwerkingsovereenkomst met de Haven van Hamburg, een volgende overeenkomst met onder andere de havens van Amsterdam en Rotterdam. “De Nederlandse havens spelen een belangrijke rol in de Duits-Nederlandse en internationale handel. Wij zijn blij met deze voornemens”, stelt Gülker.

Op het gebied van energie wil men de privéhuishoudens grensoverschrijdende energievoorzieningen aanbieden. Ook de grensoverschrijdende arbeidsmarkt moet versterkt worden. “Dit zijn verschillende benaderingen, waarmee men door goed samen te werken de krachten kan bundelen en echte meerwaarde kan creëren. Wij als handelskamer zullen onze bijdrage leveren en de betrokkenen ondersteunen”, concludeert DNHK-directeur Gülker.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X