De Duitse economie floreert, onder meer vanwege sterke exportpresentaties en lage werkloosheid. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan de succesformule van Duitsland, zo bleek vorige week uit een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Deze organisatie nam de Duitse economie grondig onder de loep, meldt het Financieele Dagblad.

In het kader van het ‘Economic survey of Germany 2016’ van de OESO vond een grondige analyse van de Duitse economie plaats. De Parijse organisatie is gematigd tevreden over de huidige stand van zaken bij onze oosterburen. De Duitse economie blijft groeien (dit jaar naar verwachting met 1,4%) en de werkloosheid is laag. Toch zijn er een aantal zorgwekkende trends zichtbaar, aldus de OESO.

Zo heeft de Duitse onderlaag van de bevolking niet of nauwelijks geprofiteerd van het economische herstel, neemt de groei van de arbeidsproductiviteit gestaag af en zijn er relatief weinig vrouwen actief op de arbeidsmarkt. Dit zijn gevaarlijke ontwikkelingen in een vergrijzende samenleving, aldus Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO. Ook worden in het rapport de relatief slechte Telecom en internetvoorzieningen genoemd. Zeker in een land dat inzet op Industrie 4.0 een slechte zaak, aldus Gurría.

De komst van de huidige stroom vluchtelingen kan een positief effect op deze ontwikkelingen hebben, volgens de OESO. Hiervoor pleitte vorig jaar ook al de belangenorganisatie voor de Duitse Industrie (BDI). Investeringen in taalonderwijs en beroepsscholing zouden zich op termijn ruimschoots terugbetalen. De OESO raadt de Duitse regering bovendien aan om asielzoekers snel aan werk te helpen. De instroom van deze grote groep nieuwkomers biedt kansen om ‘demografische trends tegen te gaan en de basis te leggen voor een meer gediversifieerde en productieve economie’.

Lees meer bij het Financieele Dagblad (registratie verplicht).