Hoorcollege Fontys Crossing Borders: “Samenwerking met de buren”

Hoorcollege Fontys Crossing Borders: “Samenwerking met de buren”
Janet Antonissen spreekt over interculturele verschillen tussen Nederland en Duitsland tijdens het Fontys hoorcollege

Het was op een zonnige vrijdagmiddag tijdens de tentamentijd op de internationale campus in Venlo: een volle collegezaal hield zich bezig met het motto ”Samenwerking met de buren”. Dit thema werd aan de hand van praktische voorbeelden vanuit verschillende kanten belicht.

In samenwerking met de gemeente Venlo organiseerde Fontys Crossing Borders een openbaar hoorcollege voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren aan de Nederlandse kant van de regio en studenten van Fontys. Met ruim 60 toehoorders vanuit de regionale overheid, de HAS, de Radboud Universiteit en ook de eigen Fontys was het college zeer goed bezocht.

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo
Antoin Scholten, burgemeester van Venlo

Samen zijn we sterk(er)
Na een korte introductie over de internationale en euregionale campus Fontys Venlo door Mariska van der Giessen, ging de burgermeester van Venlo, Antoin Scholten, verder in op het thema “samenwerking met de buren”. Hij liet enkele voorbeelden uit zijn dagelijks werk de revue passeren. “Samenwerking met Duitsland op regionaal niveau is zeker mogelijk en ook nodig. Het besef van “samen zijn wij sterk(er)” heeft ook voor de positie ten opzichte van andere regio’s in Nederland een duidelijke meerwaarde,” aldus Scholten.

Miscommunicatie
In aansluiting daarop sprak Janet Antonissen, docente interculturele communicatie bij Fontys, over de misverstanden die in de communicatie tussen Duitse en Nederlandse onderhandelaars kunnen ontstaan. De misverstanden zijn veelal terug te voeren op de algemene cultuur en omgangsvormen. Janet omschreef enkele veelvoorkomende stereotypen, maar benadrukte ook, dat juist de verschillen tussen de twee landen – die in het globale perspectief relatief klein zijn – ook positief kunnen worden ingezet. “Het is belangrijk dat je de verschillen in gedrag en communicatie van elkaar kent en zo begrip voor elkaar kunt opbouwen.”

Armin Möller Euregio Rijn Maas Noord
De toehoorders luisteren naar aandachtig naar Armin Möller van de Euregio Rijn-Maas-Noord

Politieke besluitvorming
Na een korte pauze legde Armin Möller van de Euregio Rijn-Maas-Noord op een luchtige en toch zeer informatieve manier uit hoe het er in Duitsland in de politieke besluitvormingsprocessen aan toe gaat. Hierbij kwamen de geografische-politieke structuren, het politieke stelsel en de verschillende politieke titels en benamingen aan de orde. Armin probeerde waar mogelijk steeds de Nederlandse tegenhanger te noemen en hierbij viel op, dat o.a. door de federale constructie van Duitsland de bestuurslagen tussen beide buurlanden zeer van elkaar verschillen. Het Nederlandse publiek kreeg door dit deel van het openbaar college ook een goede indruk van de besluitvorming tussen Länder en Bund en hoe en op welk bestuursniveau welke besluiten worden genomen.

Na afloop van het officiële deel en de dankwoorden voor de gastvrijheid op de campus door burgermeester Scholten aan de organisatie en de gastsprekers, werd het gezelschap voor een Nederlandse borrel uitgenodigd. De “wohlverdiente Feierabend” kon beginnen.

X