Oprichting EGTS EMR voor efficiëntere grensoverschrijdende samenwerking

Oprichting EGTS EMR voor efficiëntere grensoverschrijdende samenwerking

Nederlands en Belgisch Limburg, de Regio Aken, de provincie Luik en de Duitstalige Gemeenschap gaan intensiever samenwerken binnen de Euregio Maas-Rijn. Op maandag 18 maart ondertekenden diverse vertegenwoordigers in Eupen hiertoe de oprichtingsakte van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) EMR.

“De nieuwe structuur moet de huidige grensoverschrijdende samenwerking verder versterken en ervoor zorgen dat de lokale en regionale overheden nog sterker betrokken worden om de welvaart en het welzijn van de inwoners in de Euregio Maas-Rijn verder te verbeteren”, aldus Gedeputeerde van Belgisch Limburg Tom Vandeput.

Met de EGTS EMR wordt de bestaande structuur van de Stichting Euregio Maas-Rijn hervormd. Deze stichting werd in 1974 in het leven geroepen. Belangrijkste doel was om knelpunten, die door grenzen veroorzaakt werden, aan te pakken. De stichting zal haar activiteiten vanaf 1 april 2019 voortzetten in de vorm van een EGTS. Dit om nog beter in te kunnen spelen op actuele uitdagingen in de regio.

Lees verder op Limburg.be.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X