Oproep tot indiening van micro-projecten t/m 1 april

Oproep tot indiening van micro-projecten t/m 1 april

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt micro-projecten binnen het People to People-kaderproject Interreg V-A EMR met subsidiemiddelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

In de P2P-micro-projecten wordt gestreefd naar grensoverschrijdende ontmoetingen. Een dergelijke uitwisseling kan niet alleen tussen burgers, verenigingen en bezoekers plaatsvinden, maar ook tussen openbare instellingen.

Niet alleen de maatregelen “Sport en Cultuur”, “Arbeidsmarkt, onderwijs en jongeren” en het speerpunt “Communicatie en marketing”, maar ook andere thema’s, zoals “Burgerparticipatie en openbare dienstverlening”, komen voor aanvragen van P2P-micro-projecten in aanmerking. Het maximale subsidiebedrag bedraagt – afhankelijk van de maatregel – €20.000,- resp. €37.500,- en is per microproject op 50% vastgezet.

In de maatregelen gaat het om seminars, de organisatie van evenementen en de uitwisseling tussen buurlanden waarbij bijvoorbeeld een grensoverschrijdend burgerforum of een gezamenlijk cultureel of sportevent het doel is.

Met hulp van deze intensieve activiteiten dient het bewustzijn voor een samenwerking over grenzen heen verbeterd te worden. Ook moeten burgers zich ervan bewust worden dat ze in een grensregio leven. Daarmee wordt uiteindelijk ook de levenskwaliteit in de Euregio-Maas-Rijn verhoogd.

De derde projectoproep start op 7 januari 2019 en  loopt tot 1 april 2019 (16.00 uur).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
X