Plannen voor euregio academie in Winterswijk

Plannen voor euregio academie in Winterswijk
Alain van de Haar (sectordirecteur bij het Graafschap College) en wethouder Ilse Saris van de Gemeente Winterswijk. Foto: Gemeente Winterswijk.

Het Graafschap College in Winterswijk wil starten met een nieuw MBO-plus programma onder de naam ‘Euregio Academie Willem V’. De academie wil onder meer bouwvakkers, logistieke medewerkers en personeel voor de maakindustrie gaan opleiden voor banen in zowel de Achterhoek als de Duitse grensregio. Het college van burgemeesters en wethouders van Winterswijk heeft de plannen al goedgekeurd.

Zowel in Nederland als Duitsland is er een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. In 2025 zullen er circa 1.500 medewerkers te weinig zijn aan beide zijden van de grens. Dit komt vooral door de combinatie van een sterke economie en een daling van de potentiële beroepsbevolking.

Samenwerking met Saxion

De nieuwe Euregio Academie Willem V wil huidige en potentiële werknemers opleiden, zodat ze breed inzetbaar zijn in de grensregio. Het Graafschap College gaat in samenwerking met Saxion een lesprogramma aanbieden, en is hierover nog in gesprek met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en ARTEZ. De school streeft ernaar zo’n 2.500 tot 4.000 leerlingen per jaar op te leiden. “De Euregio Academie Willem V is een geweldig initiatief van het Graafschap College dat de Achterhoek goed kan helpen om de krimp in de komende jaren aan te pakken”, aldus wethouder Ilse Saris van de gemeente Winterswijk.

Grensoverschrijdende diplomering

Het Graafschap College wil met het nieuwe programma mensen opleiden voor een diploma dat aan beide zijden van de grens wordt erkend. Ook vluchtelingen kunnen het tekort aan vakkrachten opvullen. “Via werkprogramma’s proberen we politieke vluchtelingen maximaal aan het werk te krijgen”, zegt Alain van der Haar, sectordirecteur educatie, participatie en loopbaanplein van het Graafschap College tegen de Gelderlander. De school streeft naar een de combinatie van leren en werken en zoekt daarvoor de samenwerking met bedrijven in de Euregio en ondersteuning van de euregionale arbeidsmarkt.

De Regio Achterhoek heeft inmiddels ingestemd met het project. De projectaanvraag moet nog wel worden goedgekeurd door de provincie Gelderland.

X