foto Günther Bergmann

Günther Bergmann

Nederland en Nordrhein-Westfalen onderhouden al jaren uitstekende betrekkingen. En zo hoort het ook voor buren die op de meest uiteenlopende gebieden van elkaar profiteren. De grenzen zijn geopend, ontmoetingen over en weer vanzelfsprekend, samenwerking in de regio een logisch gevolg. Toch is het vaak zo dat belangrijke politiek-economische beslissingen enkel met het oog op de eigen achterban worden genomen.

Een groot aantal vraagstukken, die zich aan beleidsmakers in de Duitse deelstaat voordoen, zou eigenlijk samen met de buren aan Nederlandse zijde beslist moeten worden, vindt Dr. Günther Bergmann (CDU), lid van het parlement van Nordrhein-Westfalen. “Dit geldt met name voor de binnenlandse veiligheid, de spoedeisende hulpverlening, de bescherming tegen overstromingen en voor toekomstige ontwikkelingen op economisch gebied.”

De heer Bergmann is op maandag 6 februari 2017 te gast bij de Nederlands-Duitse Businessclub in Kleve. In zijn presentatie legt hij uit, hoe de grensoverschrijdende samenwerking functioneert en waar deze nog voor verbetering vatbaar is. De bijeenkomst begint om 18.00 uur in restaurant ‘Het Poortje’ aan de Siemensstraße 31 in Kleef.

Aanmelden uiterlijk voor 31 januari 2017 via de website van de Businessclub.

X