Positieve ontwikkelingen centraal tijdens EUREGIO-raadsvergadering

Positieve ontwikkelingen centraal tijdens EUREGIO-raadsvergadering
De EUREGIO-raad vergadert in de ‘NINO-Hochbau‘ in Nordhorn. Foto: (c) EUREGIO

Op vrijdag 21 juni kwam de EUREGIO-raad bijeen in het NINO-gebouw in Nordhorn. Aan bod kwamen onder andere de EUREGIO-Rail, het project Grensztafel en de Gezondheidsregio Euregio.

De EUREGIO-raad kwam als eerste met een unanieme resolutie overeen om de aangesloten gemeente Ahaus te ondersteunen in haar pogingen om kernafvaltransporten vanuit Jülich en München-Garching te voorkomen. Eerder was er discussie geweest over de vraag of het onderwerp kernafval in een bredere context dan alleen de gemeente Ahaus zou moeten worden behandeld.

INTERREG-projecten

De EUREGIO-raad heeft daarnaast nieuwe INTERREG-projecten besproken, die door de Europese Unie medegefinancierd worden. Het betreft hier onder meer een cultuurhistorische route langs een deel van het Almelo-Nordhornkanaal en een grensoverschrijdende aanpak om het gezondheidsmanagement in het midden- en kleinbedrijf duurzaam te versterken.

75 jaar vrijheid

Bovendien boog de EUREGIO-raad zich tijdens de vergadering over diverse plannen omtrent “75 jaar vrijheid”. Dit thema loopt als een rode draad door verschillende grensoverschrijdende initiatieven in de EUREGIO, die in 2020 worden gerealiseerd. In het Nederlands-Duitse grensgebied wordt 75 jaar vrijheid ook grensoverschrijdend herdacht.

EUREGIO-Rail

Op de agenda van de EUREGIO-raad stond verder de voorbereiding van het INTERREG-initiatief “EUREGIO-Rail”. Dit project gaat over de verbetering van de spoorverbindingen in de EUREGIO, met focus op de gewenste verbinding Zwolle-Münster.

Youth Battle-project “Grensztafel”

De EUREGIO-raad heeft daarnaast over de “Grensztafel” gesproken, die op 21 september aan de grensovergang Gronau-Glanerbrug zal plaatsvinden. Het organisatieteam is op dit moment in goede afstemming met de gemeenten Enschede en Gronau druk bezig met de voorbereidingen van dit grensoverschrijdend evenement.

Gezondheidsregio Euregio

Thomas Nerlinger, directeur van de Gezondheidsregio Euregio in Nordhorn, lichtte voor de EUREGIO-raad het werk van deze vereniging toe. Daarbij werd duidelijk dat de Gezondheidsregio Euregio een belangrijke trekker is voor de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Positieve ontwikkelingen rond Duitse tolheffing

Tot slot werd het oordeel van het Europese Hof over de tolheffing op Duitse snelwegen besproken. De EUREGIO-raad heeft zich sinds 2014 actief verzet tegen de invoering van de Duitse autotolheffing, omdat die het kleine grensverkeer, de economie en het toerisme in de EUREGIO zou belemmeren. EUREGIO-voorzitter Rob Welten is blij met dit succes: “De recente uitspraak van het Hof is uitstekend nieuws voor de grensregio. Wij zijn goed op weg met tal van projecten die onder andere de grensoverschrijdende arbeidsmarkt transparanter moeten maken. Het doel moet juist zijn om de grensbelemmeringen weg te nemen, niet om extra hordes op te werpen. Het is geweldig dat onze lobbyactiviteiten succesvol waren.”

X