Reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve voorlopig van de baan

Reactivering spoorlijn Nijmegen-Kleve voorlopig van de baan

Sinds de spoorlijn tussen Nijmegen en Kleve in 1991 werd opgeheven, is er regelmatig terugkerend gesteggel over een eventuele reactivering. Op 12 januari 2022 presenteerde het Ministerie van Verkeer van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de SPNV Zielnetzkonzeption 2032/2040. In dit concept verkeersplan is voor 2040 ook een spoorlijn tussen Kleve en Nijmegen opgenomen, wat een stap in de richting van reactivering lijkt. Naar aanleiding daarvan stelde Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) Kamervragen aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (CDA). Zij heeft nu aangegeven een reactivering op dit moment niet als een optie te zien, waardoor deze voorlopig op de lange baan wordt geschoven.

Hoewel Heijnen aangaf grensoverschrijdende ov-verbindingen belangrijk te vinden, zet zij, evenals Provincie Gelderland, liever in op een betere busverbinding. Toen de provincie in 2018 onderzoek deed naar reactivering van de spoorlijn, werd geconcludeerd dat hiervoor te weinig animo is. Staatssecretaris Heijnen sluit zich daarbij aan, maar staat eventueel alsnog open voor reactivering als de verwachte reizigersaantallen toenemen.

Protest uit gemeente Berg en Dal

Mocht de spoorlijn ooit gereactiveerd worden, zullen eerst enkele obstakels moeten worden overwonnen. Zo is de gemeente Berg en Dal strikt tegen, omdat het centrum van het dorp Groesbeek – dat onderdeel is van gemeente Berg en Dal en direct aan de oude spoorlijn ligt – bij reactivering door de spoorlijn in tweeën gespleten zou worden. In het coalitieakkoord van gemeente Berg en Dal is zelfs expliciet vastgelegd dat zij zich niet voor reactivering van de spoorlijn zullen inzetten. Ook financieel gezien is heractivering een probleem: voor een eventuele reactivering is geen geld gereserveerd. Tot slot is de grond waarop het spoor zich bevindt verkocht aan de gemeente Berg en Dal. Hierdoor valt het spoor niet meer onder de Hoofd Spoorweg Infrastructuur (HSI) en wordt dus ook niet meer beheerd door ProRail. Mocht de spoorlijn ooit gereactiveerd worden, zal de grond eerst door de HSI teruggekocht moeten worden.

Vivianne Heijnen gaf wel aan op termijn over dit onderwerp in gesprek te willen met Duitse vertegenwoordigers van Noordrijn-Westfalen.

X