Nieuwe ontwikkelingen omtrent thuiswerkende grensarbeiders

Nieuwe ontwikkelingen omtrent thuiswerkende grensarbeiders
V.l.n.r.: Jens Spahn, Martin Plum, Catarina dos Santos, Stefan Rouenhoff, Wilfried Oellers. Anne König ontbreekt. Foto © Dr. Martin Plum MdB

Thuiswerken en hybride werken zijn het nieuwe normaal geworden. Wat op het hoogtepunt van de coronapandemie noodzakelijk was is inmiddels volledig ingeburgerd, en vooral in Nederland is hybride werken tegenwoordig de norm. Behalve voor grenspendelaars: zij lopen met enige regelmaat tegen beperkingen aan. Dit probleem krijgt steeds meer aandacht: deze week stuurden zes Bondsdagleden van de Duitse CDU een brief naar minister van Financiën Christian Lindner, en het FNV heeft het meldpunt Grensthuiswerk geopend.

Wie in Nederland woont, maar fulltime in Duitsland werkt, betaalt normaal gesproken loonbelasting in Duitsland. Wie echter voor een Duitse werkgever (deels) in Nederland thuiswerkt, moet mogelijk in beide landen belasting betalen. Daarnaast heeft thuiswerken invloed op de sociale zekerheid: de hoeveelheid werktijd in elk land bepaalt waar een grenspendelaar sociaal verzekerd is. Daarom werden ten tijde van de coronapandemie met het oog op het verplichte thuiswerken uitzonderingen gemaakt in de regelgeving. Thuiswerken had daardoor tijdelijk geen invloed op de belastingpositie en de sociale zekerheidspositie van de grenspendelaar. De maatregelen met betrekking tot sociale zekerheid zijn tot 1 januari 2023 verlengd; de uitzonderingen op het gebied van belasting zijn echter op 1 juli jl. afgelopen.

Verzoek aan Christian Lindner

Zes Bundestagsafgevaardigden uit de grensregio – Anne König, Wilfried Oellers, Martin Plum, Stefan Rouenhoff, Jens Spahn en Catarina dos Santos (allen CDU) – hebben bij de Duitse minister van Financiën Christian Lindner (FDP) daarom het verzoek ingediend om de uitzonderingsregeling op het gebied van belasting voort te zetten. Het gaat daarbij niet alleen om verplicht thuiswerken tijdens een eventuele nieuwe lockdown, maar ook om thuiswerken in het algemeen. In hun brief aan Christian Lindner schrijven zij: ‘In tijden waarin mobiel werken in een dusdanig grote omvang de realiteit is geworden, vormt de huidige regelgeving een te grote bureaucratische belasting, die eigenlijk overbodig is.’ Naast de bureaucratie vinden zij het gezien de huidige inflatie ook niet gepast om grenspendelaars dubbel te belasten.

Meldpunt Grensthuiswerk

Niet alleen de CDU, maar ook FNV zet zich in voor de belangen van grensthuiswerkers. Voor grenspendelaars is thuiswerken meestal niet vanzelfsprekend. Zij worden hierin vaak beperkt: soms door de werkgever, soms door de wetgeving. Nadat FNV meerdere meldingen had ontvangen van werknemers die op basis van hun woonland ongelijk behandeld worden, heeft de vakbond nu een meldpunt Grensthuiswerk geopend. Hier kunnen grensarbeiders een melding doen wanneer zij door het thuiswerkprotocol van de werkgever beperkt worden om thuis te werken.

X