Dorothee Feller, Regierungspräsidentin van Münster, is unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster. Ze volgt hiermee Jan Bernard van Heek op, die na 16 jaar afscheid nam van zijn rol als voorzitter.

Daarnaast werd Lothar von Bönninghausen geïnstalleerd als nieuwe vicevoorzitter. Hiermee volgde hij Peter Paziorek op, die van 2007 tot 2011 Regierungspräsident van Münster was.

Wederzijds begrip en vriendschappelijke banden

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw ontstonden in Münster en Enschede Nederlands-Duitse verenigingen, die nauw met elkaar samenwerkten. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1951, werd de Deutsch-Niederländische Gesellschaft Münster heropgericht. Het is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderhouden van Duits-Nederlandse betrekkingen in het grensgebied van Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

De circa 220 actieve leden doen verdiepende kennis van de Nederlands-Duitse geschiedenis, cultuur en het bedrijfsleven op door persoonlijke ontmoetingen, discussies, studiereizen, excursies en lezingen. Daarnaast zorgen deze bijeenkomsten voor wederzijds begrip en worden de vriendschappelijke banden geïntensiveerd. De leden zijn niet alleen Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de politiek, van onderwijsinstellingen en overheden, maar ook particulieren uit beide landen.

X