Regionale coalitie pleit voor betere treinverbinding met Duitsland

Regionale coalitie pleit voor betere treinverbinding met Duitsland

De metropoolregio’s Arnhem-Nijmegen en Amsterdam, de provincies Gelderland en Utrecht, Regio Foodvalley, Euregio Rijn-Waal, NS, reizigersvereniging Rover, VNO-NCW Regio Arnhem-Nijmegen en Gemeente Utrecht hebben in een brief aan informateur Tjeenk Willink van het nieuwe kabinet gepleit voor een snellere, betrouwbare en frequentere treinverbinding tussen de Randstad, Arnhem en de Duitse metropoolregio Rhein-Ruhr.

Volgens de regionale coalitie is het versterken van deze corridor, de A12-spoorcorridor, dringend nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland. Bovendien kan zo worden bijgedragen aan Europese klimaatdoelstellingen. Daarnaast is de versterking van de corridor noodzakelijk voor verdere verstedelijking en leefbaarheid langs de corridor en zorgt het voor een mobiliteitssprong naar Duitsland. Tot slot sluit de versterking van de corridor aan bij Europese en Duitse plannen, waardoor de corridor op het niveau komt van een hoofdcorridor in het Europese personenvervoer treinnetwerk (TEN-T).

“Versterken van spoorcorridor verbindt economisch potentieel topregio’s”

Door de spoorcorridor tussen de Randstad, Arnhem en metropoolregio Rhein-Ruhr worden 18 miljoen mensen aan beide zijden van de grens met elkaar verbonden. Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en burgemeester van Nijmegen, wijst erop dat er echter geen snelle, frequente en betrouwbare verbinding is tussen deze “economisch zeer relevante gebieden van Nederland en Duitsland. Om een voorbeeld te noemen: de huidige ICE naar Frankfurt rijdt slechts óm de twee uur. En overstappen naar andere bestemmingen in Duitsland kost vaak veel tijd. Het versterken van deze spoorcorridor verbindt het economisch potentieel van deze topregio’s. En dat zorgt voor een enorme stimulans.”

Gezamenlijk groeistrategie ontwikkelen

De schrijvers van de brief vrezen dat wanneer nu geen actie ondernomen wordt, capaciteitsproblemen op deze corridor in de toekomst onvermijdelijk zijn. Er zullen dan grote knelpunten ontstaan. De regionale partners vragen het nieuwe kabinet dan ook om te investeren in de hoofdcorridor en bieden aan om gezamenlijk een groeistrategie voor de verdere uitwerking van deze investeringen te ontwikkelen. Daarnaast willen de partijen Europese financiering aantrekken.

Lees verder bij De Gelderlander.

X