Snelfietspaden: in Londen, Kopenhagen en veel Nederlandse steden bestaan ze al. Het is de ideale manier om op de fiets van buiten de stad snel het centrum te bereiken. Zonder gevaarlijke kruisingen en zonder verkeerslichten. Inmiddels is ook Duitsland om en staat de aanleg van snelfietspaden op de planning in Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Hannover.

Snelfietspaden zijn fietspaden zonder verkeerslichten en kruisingen. Het fietsverkeer verloopt via een eigen tracé, over of onder (gevaarlijke) kruisingen door. Als er toch een weg moet worden overgestoken, heeft het fietsverkeer op het snelfietspad voorrang. Een voorbeeld van een snelfietspad in Nederland is de Hovenring bij Eindhoven. Sinds de zomer van 2012 maken dagelijks vier- tot vijfduizend fietsers gebruik van deze ‘zwevende’ fietsrotonde.

Snelfietspaden in Duitsland

De metropool Hannover is van plan om de komende jaren zes snelfietspaden aan te leggen. De meest spectaculaire is de ‘Radschnellweg Ruhr’, oftewel RS 1. Deze zal over een afstand van 100 km dwars door het Ruhrgebied lopen, van Duisburg via Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Bochum en Dortmund naar Hamm. Het snelfietspad kost bijna 184 miljoen euro en moet het aantal dagelijkse autoritten met 50.000 verminderen. In 2020 moet het fietspad klaar zijn.

Ook in Berlijn staat het eerste snelfietspad op stapel. Het pad wordt aangelegd op een oude trambaan en loopt door Schöneberg en Steglitz naar Lichterfelde. Verder zijn er snelfietspaden gepland in onder meer Keulen, Düsseldorf en Aken.

Vaker met de fiets

Het lijkt erop dat door de aanleg van snelfietspaden mensen daadwerkelijk vaker de auto laten staan. Hoewel 80% van alle Duitse huishoudens over minstens 1 fiets beschikt, wordt de fiets slechts in 10% van de gevallen als vervoermiddel gebruikt. De inwoners van de Europese buurlanden – waar de snelfietspaden al langer bestaan – pakken vaker de fiets. In Denemarken bestaat het verkeer voor 18% uit fietsers. En Nederlanders zijn zoals bekend nog grotere fietsliefhebbers: 27% van alle verplaatsingen in ons land vindt op de fiets plaats.

Lees verder bij INGENIEUR.de.

X